Analýza poptávky v případě preference krátkodobého zisku před dlouhodobým

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Zadání

Název simulace: Analýza poptávky v případě preference krátkodobého zisku před dlouhodobým

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2014/2015)

Autor: Bc. Vojtěch SLánský

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel

Definice problému

Základní premisou je lidská tendence pro upřednostňování krátkodobého zisku před dlouhodobým. Konkrétní problematika je využívání slev na výrobky. Myšlenka je ta, že pokud využije společnost taktiky slev, krátkodobě tím zvýší svůj odbyt a tím i zisky. Z dlouhodobého hlediska však sníží vlastní poptávku, protože část lidí se adaptuje na nižší cenovou hladinu jejich výrobku. Tím se dlouhodobě sníží zisk.

Cíl simulace

Cílem simulace je dokázat vliv slev na posun poptávky

Metoda

Pro řešení problémů byla zvolena metoda monte carlo a nástroj Excel 2013. Jako náhodná veličina byl zvolen počet prodaných výrobků v daném roce s normálovým rozdělením, směrodatná odchylka je 10.

Vstupní údaje jsou následující

- počet prodaných kusů smartphonů v letech 2010-2014
- ceny smartphonů v letech 2010-2014
- váhy cen jednotlivých typů smartphonů pro jednotlivé roky
- náhodná veličina poptávka založena na statistických údajích o počtu prodaných kusů

Pomocné proměnné jsou následující

- %změna poptávky mezi lety
- %změna cen mezi lety


Požadovaný výsledek

- % změna reálné poptávky (posun poptávkové křivky)

Model

Poptávka je funkce množství a ceny. To jsou tedy klíčové parametry, které je třeba zkoumat. Množství je dáno náhodně na základě statistických dat z několika let, cena je vážený průměr několika generací mobilních telefonů. Zjišťován je průměrný dlouhodobý posun poptávkové křivky, z toho je tedy odvozen vzorec. Změna poptávky se vypočítá jako výška trojúhelníku * 2, kde strany jsou změna ceny a množství. Je uvažováno, že firma Apple neposkytuje slevy (případně je poskytuje ve velmi omezené míře) a firma Samsung této taktiky hojně využívá.

Vstupní údaje

Iphone 5

• Vydání – 21. 9. 2012 (zdroj: http://www.apple.com/pr/library/2012/09/12Apple-Introduces-iPhone-5.html)

• Cena v době vydání v čechách – 17577Kč (zdroj: http://mobil.idnes.cz/ceny-iphonu-5-v-cesku-0l2-/iphone.aspx?c=A120920_161638_iphone_apo)

Iphone 5.png

22.10. 2015 12500

15.11. 2015 15000

9.12. 2015 14500

2.1. 2015 14500

26.1. 2015 13500

19.2. 2015 17500

15.3. 2015 17500

8.4. 2015 17500

2.5. 2015 17500

26.5. 2015 14500

Průměr dnes = 15450

Samsung galaxy S III

• Vydání – 3.5.2012 (zdroj: http://www.smh.com.au/digital-life/mobiles/samsung-reignites-smartphone-wars-with-galaxy-s-iii-20120505-1y2ri)

• Cena v době vydání v Čechách – 15490kč (Zdroj: http://samsungmania.mobilmania.cz/clanky/samsung-galaxy-s-iii-bily-titan-v-redakci-video/sc-309-a-1320557)

Samsung III s.png


22.10. 2015 13000 15.11. 2015 13000 9.12. 2015 13000 2.1. 2015 13000 26.1. 2015 7500 19.2. 2015 13000 15.3. 2015 7500 8.4. 2015 13000 2.5. 2015 6000 26.5. 2015 5500 Průměr dnes = 10450

Iphone 4

• Datum vydání: 24. 6. 2010 (zdroj: https://www.apple.com/pr/library/2010/06/28iPhone-4-Sales-Top-1-7-Million.html)

• Cena v Čechách v době vydání: 16 999 (zdroj: http://mobil.idnes.cz/opravdu-prvni-ceska-recenze-iphone-4-i-pres-vysokou-cenu-ho-chce-skoro-kazdy-1b0-/iphone.aspx?c=A100630_144518_iphone_ada)

Iphone 4.png

Průměr dnes = 6430

Iphone 3

• Datum vydání: 19. červen 2009 (http://www.apple.com/pr/library/2009/06/08Apple-Announces-the-New-iPhone-3GS-The-Fastest-Most-Powerful-iPhone-Yet.html)

• Cena v době vydání: 15 800 kč (http://mobil.idnes.cz/recenze-noveho-iphone-3gs-koupi-si-poradne-rozmyslete-pf4-/iphone.aspx?c=A090621_123025_iphone_ada)

• Datum stáhnutí: 12. 9. 2012

• Délka životního cyklu: 39 měsíců

Samsung galaxy S

• Datum vydání: 1. 6. 2010 (zdroj: http://www.themobileindian.com/handset-guide/details/Samsung-Galaxy-S-I9000)

• Cena v době vydání v Čechách: 12 740 Kč (zdroj: http://www.mobilmania.cz/clanky/samsung-galaxy-s-intergalakticky-korab-megatest/sc-3-a-1125742/default.aspx)

• Stažen z prodeje

Samsung galaxy s II

• Datum vydání: 2. 5. 2011

• Cena v době vydání: 14 300 (http://www.mobilmania.cz/clanky/samsung-galaxy-s-ii-proste-ten-nejlepsi-recenze/sc-3-a-1316358/default.aspx)

Samsung II s.png

Průměr dnes = 3320

Je možné si všimnout, že maximální cena u Iphonů se drží oproti Samsungu na konstantní hodnotě, což podporuje hypotézu, že Apple na své produkty neuplaťnuje slevové taktiky

Globální prodeje výrobců

Global sales.png Zdroj: http://www.statista.com/statistics/270243/global-mobile-phone-sales-by-vendor-since-2009/ Samsung - počet prodaných kusů

- 2011 - 281,07
- 2012 - 315,05
- 2013 - 384,63
- 2014 - 399,55

Apple - počet prodaných kusů

- 2011 - 72,293
- 2012 - 125,046
- 2013 - 150,257
- 2014 - 169,2019

Poznámka: údaje jsou v milionech

Vzhledem k faktu, že nebylo možné sehnat dostatečně podrobná data ohledně prodejů jednotlivých typů mobilních telefonů bylo nutné pracovat s konsolidovanými daty. Jednotlivé mobilní telefony dostaly v daném roce váhu určenou současnou cenou oproti ceně v době vydání. Čím déle jsou na trhu, tím nižší váhu mají. Průměrná cena je tak vážený průměr cen všech mobilních telefonů, které daná společnost prodávala v daném roce. Vzhledem k nedostatečným datům jsou ceny v některých letech odvozeny na základě průběhu v ostatních letech a generacích.

Výsledky

Výsledky simulace jsou zobrazeny na následujícím obrázku

Výsledky.png


Při zvolené směrodatné odchylce 10 vychází rozdíl v změně poptávky v rozmezí 4 let mezi firmami 5%.

Odkaz na soubor: File:Analýza poptávky v případě preference krátkodobého zisku před dlouhodobým.xlsx

Závěr

Za předpokladu, že platí zmíněný předpoklad, že apple uplatňuje politiku bez slev a Samsung naopak slevy využívá, je možné výsledný rozdíl v posunu poptávky mezi firmami interpretovat jako důkaz toho, že slevy relativně snižují dlouhodobou poptávku. Tomuto jevu nasvědčuje i fakt, že Samsung má nižší životní cyklus svých výrobků (na životní cyklus Iphonu 4 připadá Samsung galaxy IS a IIS).