Optimalizace počtu provozoven rychleho občerstveni nového podniku v městech ČR (Monte Carlo)

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

'''TODO'''

Základní údaje

Název simulace: Optimalizace počtu provozoven rychleho občerstveni nového podniku v městech ČR

Autor: Nguyen Van Thanh

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel 2013


Definice problému

Jsme nový podnik rychlého občerstvení a chceme se prosadit v největších městech České republiky, konkr. Praha, Brno, Plzeň a Ostrava. Sledujeme jaký je stav a vývoj průmyslu rychlého občerstvení v ČR poslední rok, tj. 2017.


Cíl simulace

Pomocí simulace Monte Carlo zkoumáme, jaký je počet optimálního rozpoložení provozen v těchto městech ideální, tak abychom docílili kontinuálního nejvyššího zisku. Dále máme k dispozici předem nastavený formulář, který může sloužit k manuálnímu zadávání počtu provozoven ve vybraných městech.

Metoda

Nejprve byla potřeba zjistit demografické údaje ve vybraných městech, dále z veřejných průzkůmu ohledně průmyslu rychlého občerstvení ve formě dotazníků, veřejných státních průzkumech a akademických prací. K tomu všemu se dále zjišťovaly dynamické složky, které byly zkoumány náklady na provoz rychlého občerstvení v náhodném rozdělení, rozsah jednotlivých složek byly analyzovány na veřejných portálech poskytující nabídky prací a nájmů nebytových prostor.


Statistické údaje

Obyvatelstvo

1. Praha - 1 294 513 || 2. Brno - 379 527 || 3. Plzeň - 170 936 || 4. Ostrava - 290 450 

Návštěvnost

1. Alespoň jednou měsíčně navštíví fast food - 37%
2. Alespoň jednou týdně navštíví fast food - 8%
3. Průměrná útrata strávníka je - 188 Kč
4. Jídlo je snězeno na místě - 40% lidí
5. Časové rozdělení návštěvnosti
 - ráno - 5% | - odpoledne - 22% | - odpoledne - 41% | - večer/v noci - 32%

Provozovna

1. Průměrné místo na sezení - 39 míst
2. Průměrné náklady na energie - 25%
3. Počet zaměstnanců na jedné provozovně - 11 
 - 2x obsluha, 2x uklízečka, 1x vedoucí, 2x zástupce vedoucího, 4x kuchař
 - Na částečný úvazek pracuje - 1/6~1/4 zaměstnanců v provozovně (Náhodná složka - Randombetween)
4. Průměrná marže z tržeb - 19%
 - tzn. vypočítává se tržby očištěny od náklady na suroviny

Dynamické údaje

Praha

1. Průměrná mzda zaměstnanců v řetězcích rychlého občerstvení - 95~120 Kč/h (log-normálním rozdělení)
 1. Plný úvazek - 80*hodinová sazba
 2. Částečný úvazek - 160*hodinová sazba
2. Nájem nebytových prostor (restaurace) - 7k~350k kč/měsíc 
 1. Nízký extrém - 7k~30k kč/měsíc (náhodná složka - random)
 2. Vysoký extrém - 150k~350k kč/měsíc (náhodná složka - random)
 3. Standarní interval - 31k~149 kč/měsíc (normálové rozložení)
3. Variabilní složka návštěvnosti (Exponenciální rozdělení)
 - tzn. je měsíci existuje kladná či záporná odchylka) 
 - Výpočet je sestaven na základě matematcikého poměru mezi zvoleným městem a městem s nejnižší počtem obyvatel (Plzeň), protože odchylka s rostoucí velikostí města roste


Výpočet

Závěr

Ke stažení

Zdroje