Optimalizace počtu výčapov piva na štadióne (Simprocess)

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Zadání

Název simulace: Simulace optímálneho počtu výčapov piva na štadióne

Autor: Bc. Dominik Turák, turd01

Typ modelu: Diskrétni simulace

Modelovací nástroj: SIMPROCESS

Popis Modelu

Na hokejových alebo futbalových zápasoch sa často stáva, že človek musí čakať na pivo v dlhom rade celú večnosť. Navyše, ak sa poblízku štadióna nachádza podnik, v ktorom tiež čapujú pivo, ľudia sa mnohokrát rozhodnú ísť si radšej načapovať pivo tam, pretože je to pre nich mnohokrát výhodnejšie, či už z časového alebo finančného hľadiska. Štadión tým pádom stráca potencionálny zisk a naopak, pri malom počte ľudí zbytočne prepláca pracujúcich výčapníkov.

Model bude obsahovať tieto data ( model neberie do úvahy abstinentov na štadióne ):

  • X fanúšikov na štadióne
    • Xb = beer guy, priemerná spotreba 4-7 pív
    • Xf = fan guy, maximálne 2 pivá za zápas
  • C výčapníkov
  • Y výčapov na štadióne s cenou piva Yp
  • Z výčapov mimo štadióna s cenou piva Zp

Cíl simulace

Nájsť otpimálny počet výčapov prihľiadnúc na počet ľudí na štadióne tak, aby sa minimalizovali straty od nedočkavých ľudí, ktorí si radšej zvolia konkurenčný výčap

Metoda

Model

Výsledky

Závěr

Kód

Reference