Spotřeba surovin ve fastfoodu (Simprocess)

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
  • Název simulace: Spotřeba surovin ve fastfoodu
  • Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2018/2019)
  • Autor: Bc. Josef Kočí

Zadání

Protože již 4 roky pracuji ve společnosti AmRest, z pozice hlavního instruktora mám přístup k manažerským systémům, kde lze sledovat data o prodeji, počtu objednávek v různých hodinách a spotřebu jednotlivých ingrediencí. Mým cílem je část této reality zachytit v programu Simprocess, zobrazit v něm proces na jednotlivých ingrediencích, jejich objednání a naskladnění ráno, jejich průběžné vyskladňování, použití do procesu až k vydání zákazníkům. Proces tak zachytí, kolik dle simulací průměrně zůstává nevyužitých ingrediencí, jak dlouho přibližně zákazníci čekají a pokusím se případně i o analýzu zlepšení tzv. SOS (Speed of Service). Prostředí bude přímo z KFC, jelikož ale Simprocess má limitované množství entit, nezachytím bohužel všechny suroviny, které se v KFC používají. Proto se pokusím zachytit ty nejdůležitější. Mezi hlavní cíl patří monitoring zbylých surovin a pokusit se o minimalizaci jejich množství, které na konci zbyde. Budu tedy hledat kritická místa, o nichž pak sepíšu zprávu. Mým cílem tedy bude dosáhnutí co nejmenšího zbytku surovin na konci dne. Z vlastní zkušenosti vím, že není možné skončit s naprosto prázdným stavem, neboť to ve výsledku může negativně ovlivnit SOS v průběhu posledních hodin. V modelu se pochopitelně pokusím o co nejvěrnější proces, tedy sendviče se nějakou dobu zpracovávají, maso se nějakou dobu připravuje a pak nějakou dobu smaží. Uvidím, jak detailně se mi proces povede zachytit.

Data

Vstupní data jako množství zákazníků v jedno hodinách či spotřeba ingrediencí sice budou náhodná (avšak vzájemně spolupracující), nicméně budu vycházet z reálných dat z manažerských systémů tak, aby počty objednávek na různé hodiny přibližně seděly.

Postup

Generátor ingrediencí

Během své práce jsem si zjistil z dat, kolik produktů a surovin se během dne prodá. Na základě toho jsem vytvořil tabulku prodejů, ze kterých měl Simprocess zajišťovat prodej. Protože prodeje nejsou každý den stejné, sledoval jsem v praxi 9 dní (přes systém) prodejů, ze kterých jsem pak spočítal průměrný prodej daných produktů, směrodatnou odchylku a na základě toho zjistil i spotřebu surovin. Do generátoru jsem poté vložil data o tom, kdy přijíždí závoz (úterý, středa, pátek a sobota v 6 ráno) a kolik ingrediencí pravidelně přiváží. Stejně tak je vytvořen i závoz masa, který také přiváží jednotlivé druhy kuřecího masa. Každý z generátorů následně odevzdává své ingredience dané pozici. Zelenina, sýry, omáčky a jiné, jsou dopraveny na servis, maso zas na kuchyň, přílohy k packerovi.

Pozice na kuchyni

Tabulka prodejů za 9 dní + rychlosti zpracování objednávek

Na kuchyni poté probíhá příprava masa, kterou jsem z hlediska firemního tajemství musel trošku pozměnit. Proces jinak vypadá přibližně stejně jako v realitě a neovlivňuje prodej. Po přípravě masa je maso naskladněno do příslušných balíčků dle reálných počtů, jak je dodavatel přiváží. Následně jsou vyskladněny, obaleny (opět dle rychlostí) a smaženy. Po usmažení jsou dopraveny do holdingu, kde čekají na využití.

Pozice packer

Pozice packer je pozice, kde se objednávky sestavují, doplňují přílohami a odchází ze systému pryč.

Výsledek

Protože trial verze umožňovala pouze 5 ingrediencí, byla úloha zpracovávána v učebně SB 207. Bohužel jsem zde narazil na problém, přes který se nedalo dostat dál, a sice limit procesů. I po zjednodušení některých činností se nepodařilo úlohu dotáhnout do zdárného konce pro svou složitost. Úloha tedy odkrývá alespoň proces pořízení surovin, přiřazení na pozice a průběh zpracování masa.

Závěr

Úloha nedošla do zdárného konce. Buď nebyla verze v SB 207 professional, nebo je úloha pro Simprocess příliš složitá. Bohužel se jedná o úlohu, která nelze vypracovat v takovémto zadání v NetLogu.