Spokojenost obyvatel

From Simulace.info
Jump to: navigation, search


Zadání

  • Název simulace: Spokojenost obyvatel
  • Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2012/2013)
  • Autor: Bc. Filip Marek
  • Typ modelu: Systémová dynamika
  • Modelovací nástroj: Vensim

Problém: Spokojenost obyvatel ve městech. Každý obyvatel města potřebuje faktory ke své spokojenosti. Například: Obyvatel ke své spokojenosti vyžaduje pracovní pozice, což sebou ale přináší i negativní vliv jako je zvýšení smogu a zvýšení dopravních zácp ve městě.

Cíl: Maximalizovat spokojenost obyvatel a minimalizovat negativní vlivy ve městech. Simulace vhodná pro starosty měst.

Reálné prostředí: Města.


Faktory ovlivňující spokojenost obyvatel:

Populace

Bydlení

Zaměstnání

Obchody a služby

Občanská vybavenost

kultura a sport
vzdělání
sociální a zdravotnické služby

Inženýrské sítě

energie
voda

Dopravní infrastruktura

dopravní zácpy
veřejná doprava

Životní prostředí

smog

Kriminalita

atd. Model se určitě o nějaké další entity a proměnné rozroste v průběhu navrhování systému.

OK. Opravte název simulace a pak to schválím - dává to podezření, že nebudete dělat jen tuto simulaci - pozor na to, v tomhle jsme s Tomášem nekompromisní Oleg.Svatos 20:00, 3 May 2013 (CET)