Xhola00

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Vhodnost využití pravidla o Mulliganu v karetní hře Magic the GatheringÚvod: Magic the Gathering je hra, kde proti sobě stojí dva hráči, každý s vlastním balíčkem karet. Balíčky obsahují zdroje a kouzla, která tyto zdroje vyžadují. Hra probíhá v jednotlivých kolech (hráči se střídají). Na začátku kola si každý hráč lízne jednu kartu, může vyložit až jeden zdroj a může všechny své vyložené zdroje využít pro vyložení kouzel. Počet zdrojů nutných pro vyložení jednotlivých kouzel (cena) se liší a je přímo úměrný síle kouzla. Cílem hry je přečíslit soupeře počtem a silou kouzel. Hráči začínají se sedmi náhodnými kartami z balíčku. Ideální scénář je pro hráče takový, kdy zahraje v prvních pěti kolech hry pět zdrojů a kouzla s cenou 1,2,3,4 a 5 zdrojů. Naopak, situace kdy hráč nezahraje žádné kouzlo během prvních čtyřech kol hry, znamená v podstatě jistou prohru. Ze sedmi karet, které si hráč lízne na začátku hry, je hráč schopen poměrně dobře předpovídat vývoj několika prvních kol hry. je vidět, že úvodní ruka složená například ze samých zdrojů, nebo samých kouzel, je nepoužitelná a vedla by k prohře. Proto má každý hráč na začátku hry možnost využít takzvaný Mulligan. Hráč zamíchá znovu svůj balíček a vezme si nové úvodní karty, ale vezme si o jednu méně. Snížení počtu karet na úvodní ruce samozřejmě snižuje šanci na výhru a hráči se velmi často dostávají do situací, kdy je jejich úvodní ruka sproná a nevědí, zda mají tohoto pravidla využít.

Obsah práce: Obsahem práce by tedy bylo vytvoření nástroje, krerý na základě vstupních dat - celého balíčku hráče a jeho úvodní ruky, simuluje vývoj prvních několika kol hry a tento vývoj porovnává a vývojem hry po použití Mulliganu. Nástroj by měl být schopen zohlednit to, že balíček obsahuje různé typy zdrojů a kouzla mohou vyžadovat konkrétní typ zdroje, a dále že balíček obsahuje také kouzla která nemá smysl v úvodních kolech hry vůbec použít, přestože hráč ma volné odpovídající zdroje. Hodnota, o jakou je snížena šance na výhru v případě, že hráč začíná s méně kartami, bude určena na základě mého expertního odhadu.

Cíl simulace: Výsledkem simulace je vždy rozhodnutí, zda providlo Mulliganu využít, nebo ne.

Modelovací nástroj: MS Excel 2010 + makra

Metoda: Monte Carlo

Autor: Adam Holub

--Oleg.Svatos 14:35, 11 May 2014 (CEST). Schváleno.