Xkral52

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Profitabilní rozvozové časy

Simulace bude zobrazovat výpočet optimálních rozvozových časů eshopu. Použité informace budou odvozeny z reálných dat eshopu za poslední 3 měsíce.

Cílem není co nejvyšší zisk eshopu. Cílem je rozvést co nejvíce produktů, aniž by z toho eshop prodělával.

Zadání

Název simulace: Profitabilní rozvozové časy

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014)

Autor: Bc. Lucie Kraus

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel

Parametry

  • náklady na řidiče (fixní), náklady na provoz auta (fixní i variabilní - spotřebovaný benzín)
  • standardní poptávka po produktech (neočištěná o sezónní vlivy)
  • vazba času objednání produktu a kdy zákazník požaduje produkt dovést
  • poptávka, pokud je akce "doprava zdarma" a pokud je doprava placená
  • vzdálenost mezi zákazníky

Výstupy práce

Přehled, který bude zobrazovat dlouhodobou profitabilitu jednotlivých hodin daného dne v průběhu půl roku, tzn. v kterých hodinách se ještě eshopu vyplatí rozvážet.


--Oleg.Svatos 7:43, 7 May 2014 (CEST) Schváleno. Uveďte ještě prosím, které parametry budou náhodně generovány.V práci určitě nezapomeňte uvést, jak jste odvodila rozdělení, ze kterých pak generujete náhodné hodnoty.