Xrytm00

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Exploze

Cílem modelu bude zkoumání vlivu explozí o různé síle na člověka, případně budovy. Model bude obsahovat výbušninu, u které bude možné nastavit sílu exploze například v kilogramech TNT nebo jiných jednotkách. Po explozi je vytvořena tlaková a tepelná vlna, která bude působit na lidi, případně budovy. Od epicentra exploze se budou rozšiřovat pásma, která budou působit s různou intenzitou (blíže epicentru bude vyšší teplota a tlak). Model bude zaznamenávat počet lidských obětí, počet těžce a lehce zraněných, případně míru poškození budov.

Zadání

Název simulace: Exploze

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2014/2015)

Autor: Bc. Maxim Rytych

Typ modelu: Multiagentní

Modelovací nástroj: Netlogo

Agenti

  • lidé
  • budovy
  • výbušnina

Parametry

  • síla výbušniny
  • umístění výbušniny (venku/uvnitř)

Výstupy práce

Výstupem tohoto modelu budou vlivy explozí o různé síle na lidi, případně budovy.

Odstranil jsem komentáře k předchozímu zadání - pro zájemce zůstávají v historii. K Vašemu návrhu: soust5e+dte se na ten samotný výbuch, jeho šíření, případné překážky. V podstatě to není úplně agentní simulace per se, ale může to být tak zajímavé, že to bude ještě lepší.
Zjistěte si parametry skutečných výbušnin - ono záleží nejen na materiálu, ale i na roznětce a umístění, pokud vím. Tak0 to šíření není úplně stejné - záleží na typu výbušniny. Budete o tom muset nejdřív něco načíst - rozhodně to není otázka jen nějaké hmotnosti, těch parametrů tam bude víc. Rozestavte do té simulace nějaké překážky z různých materiálů (sklo v oknech, beton, lidi...) a zkuste nasimulovat, k čemu dochází v závistlosti na vzdálenosti a typu výbušniny. Také bych pracoval spíše s otevřeným prostranstvím, protože fyzika výbuchu v interiéru je mnohem složitější (různě se to tam odráží, apod.). To byste musel buď nemístně zjednodušovat, což bysme určtitě nikdo nechtěl nebo byste se z toho brzy zbláznil. I v tom exteriéru je to podle mě zajímavé víc než dost.
Každopádně si o tom ale nejdřív aspoň předběžně něco načtěte. Schváleno. Tomáš 22:06, 12 May 2015 (CEST)