Xsubo00

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Simulace hlavního nádraží v Praze

Autor: Bc. Ondřej Šubrt

Modelovací nástroj: Vensim

Obsah simulace: Simulace bude obsahovat a reprezentovat vztahy mezi entitami, které mají vliv na fungování hlavního nádraží v Praze. Na efektivitu fungování nádraží (z pohledu ekonomických ukazatelů) má vliv mnoho souvisejících okolností, které mohou mít negativní či pozitivní vztah. S počtem cestujících se mění zatíženost nádraží, vliv na okolí, maloobchodní podmínky vně nádraží, prosperita okolí, apod..

Cíl simulace: Simulace může sloužit např. pro podporu rozhodování magistrátu hl.m. Prahy o budoucím rozvoji nádraží (rozšiřování atp.).

Parametry:

  • počet cestujících
  • roční přírůstek cestujících
  • počet odjezdů / příjezdů vlaků
  • atraktivita
  • maloobchodní zázemí
  • ...

Xsubo00 15:54, 6 May 2014 (CEST)

--Oleg.Svatos 7:43, 7 May 2014 (CEST) Zdravím. Schváleno.