Difference between revisions of "Course materials/cs"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(Učební texty online)
Line 20: Line 20:
 
***[[Prisoner's dilemma/cs|Vězňovo dilema]]
 
***[[Prisoner's dilemma/cs|Vězňovo dilema]]
 
***[[The Chicken Game/cs|Hra kuře]]
 
***[[The Chicken Game/cs|Hra kuře]]
 +
***[[The Battle of Sexes/cs|Bitva pohlaví]]
 
**[[Repeated games/cs|Opakované hry]]
 
**[[Repeated games/cs|Opakované hry]]
 
***[[Meta-strategies/cs|Meta-strategie]]
 
***[[Meta-strategies/cs|Meta-strategie]]

Revision as of 04:13, 6 May 2019


Jak psát učební texty s největší nadějí na úspěch si lze přečíst v článku Jak psát učební texty. POZOR! Přesvědčte se, že opravdu máte úlohu zadánu jako učební text a nikoliv heslo do Wikipedie. Wikičlánek se odevzdává vždy, výhradně a pouze přímo do Wikipedie!

Učební texty online

Povinná literatura

Doporučená literatura

  • Dlouhý, M. Fábry, J. Kuncová, M. (2003). Simulace pro ekonomy. Praha, Czech Republic: Oeconomica
  • Colman, A. M. (1982). Game theory and experimental games : the study of strategic interaction. Oxford, UK: Pergamon
  • Sterman, J. (2000). Business dynamics : systems thinking and modeling for a complex world. Boston, Ma.: Irwin/McGraw-Hill
  • Mildeová, S. Vojtko, V. (2003). Systémová dynamika. Praha, Czech Republic: Oeconomica
  • Wooldridge, M. J. (2002). An introduction to multiagent systems. Chichester, UK: John Wiley & Sons
  • Polak, B. (2007) Game Theory In: Yale University: Open Yale Courses, http://oyc.yale.edu/