Difference between revisions of "Course materials/cs"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(Učební texty online)
(Učební texty online)
Line 14: Line 14:
 
**[[Quality management/cs|Řízení kvality]]
 
**[[Quality management/cs|Řízení kvality]]
 
*[[Game theory/cs|Teorie her]]
 
*[[Game theory/cs|Teorie her]]
 +
**[[Decision strategies/cs|Rozhodovací strategie]]
 
**[[Nash equilibrium/cs|Nashova rovnováha]]
 
**[[Nash equilibrium/cs|Nashova rovnováha]]
 
***[[Mixed strategy/cs|Smíšená strategie]]
 
***[[Mixed strategy/cs|Smíšená strategie]]

Revision as of 04:16, 6 May 2019


Jak psát učební texty s největší nadějí na úspěch si lze přečíst v článku Jak psát učební texty. POZOR! Přesvědčte se, že opravdu máte úlohu zadánu jako učební text a nikoliv heslo do Wikipedie. Wikičlánek se odevzdává vždy, výhradně a pouze přímo do Wikipedie!

Učební texty online

Povinná literatura

Doporučená literatura

  • Dlouhý, M. Fábry, J. Kuncová, M. (2003). Simulace pro ekonomy. Praha, Czech Republic: Oeconomica
  • Colman, A. M. (1982). Game theory and experimental games : the study of strategic interaction. Oxford, UK: Pergamon
  • Sterman, J. (2000). Business dynamics : systems thinking and modeling for a complex world. Boston, Ma.: Irwin/McGraw-Hill
  • Mildeová, S. Vojtko, V. (2003). Systémová dynamika. Praha, Czech Republic: Oeconomica
  • Wooldridge, M. J. (2002). An introduction to multiagent systems. Chichester, UK: John Wiley & Sons
  • Polak, B. (2007) Game Theory In: Yale University: Open Yale Courses, http://oyc.yale.edu/