Difference between revisions of "Course materials/cs"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
m (typo)
Line 6: Line 6:
 
*[[Monte Carlo method/cs|Metoda Monte Carlo]]
 
*[[Monte Carlo method/cs|Metoda Monte Carlo]]
 
**[[Pseudorandom number generators/cs|Generátory pseudonáhodných čísel]]
 
**[[Pseudorandom number generators/cs|Generátory pseudonáhodných čísel]]
 +
**[[Probability distributions/cs|Pravděpodobnostní rozdělení]]
 
**[[Variance reduction/cs|Redukce rozptylu]]
 
**[[Variance reduction/cs|Redukce rozptylu]]
 
*[[Discrete event simulation/cs|Diskrétní simulace]]
 
*[[Discrete event simulation/cs|Diskrétní simulace]]
Line 23: Line 24:
 
**[[Agents/cs|Agenti]]
 
**[[Agents/cs|Agenti]]
 
**[[Agent environments/cs|Agentní prostředí]]
 
**[[Agent environments/cs|Agentní prostředí]]
 +
*[[System Dynamics/cs|Systémová dynamika]]
 +
**[[Causal Loop Diagram/cs|Diagram kauzálních smyček]]
 +
**[[Stock and Flow Diagram/cs|Diagram toků]]
 +
**[[Leverage point/cs|Body působení]]
 +
**[[System Archetypes/cs|Systémové archetypy]]
  
 
==Povinná literatura==
 
==Povinná literatura==

Revision as of 15:54, 26 April 2014


Jak psát učební texty s největší nadějí na úspěch si lze přečíst v článku Jak psát učební texty. POZOR! Přesvědčte se, že opravdu máte úlohu zadánu jako učební text a nikoliv heslo do Wikipedie. Wikičlánek se odevzdává vždy, výhradně a pouze přímo do Wikipedie!

Učební texty online

Povinná literatura

Doporučená literatura

  • Dlouhý, M. Fábry, J. Kuncová, M. (2003). Simulace pro ekonomy. Praha, Czech Republic: Oeconomica
  • Colman, A. M. (1982). Game theory and experimental games : the study of strategic interaction. Oxford, UK: Pergamon
  • Sterman, J. (2000). Business dynamics : systems thinking and modeling for a complex world. Boston, Ma.: Irwin/McGraw-Hill
  • Mildeová, S. Vojtko, V. (2003). Systémová dynamika. Praha, Czech Republic: Oeconomica
  • Wooldridge, M. J. (2002). An introduction to multiagent systems. Chichester, UK: John Wiley & Sons
  • Polak, B. (2007) Game Theory In: Yale University: Open Yale Courses, http://oyc.yale.edu/