Termíny

From Simulace.info
Revision as of 19:16, 25 April 2020 by Admin (talk | contribs) (Seminárka)
Jump to: navigation, search

Termíny odevzdávání prací pro LS 2018/2019:

Simulace

Do 12.5.2019 musí být odevzdáno a schváleno zadání simulace. Do 15.6.2020 musí být odevzdána vlastní simulace.

Seminárka

Termín zadání je vyhlášen předem Do 8.6.2019 musí být práce odevzdána

Není-li uvedeno jinak, je termínem odevzdání 23:59:59 daného dne. Překročení termínu je penalizováno. Domácí úkoly, které se odevzdávají přes ISIS není možné odevzdat po termínu.