Difference between revisions of "Fuzzy logic/cs"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
m
m
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{DISPLAYTITLE:Fuzzy logika v agentním rozhodování}}
 
{{DISPLAYTITLE:Fuzzy logika v agentním rozhodování}}
  
'''Fuzzy Logika''' vznikla v kontexte teórie <i>Fuzzy množín</i>, ktorú prvý krát predstavil '''L. A. Zadeh''' v roku 1965. <i>Fuzzy množina</i> priradí stupeň členstva <i>(typicky skutočné číslo z intervalu [0,1])</i> elementom vesmíru, pričom fuzzy logika vzniká až priradením stupňov pravdy k týmto vesmírnym elementom. Vzťahuje sa na rodinu [https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/logic-manyvalued viachodnotových logík] <ref name="many-valued_logic">Gottwald, Siegfried, "Many-Valued Logic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.)</ref>, takže je určená na modelovanie logických úvah s neurčitými alebo nepresnými údajmi. Stanovuje, že hodnota pravdy (v tomto prípade pravdivostný stupeň) logicky zloženého návrhu <i>(napr. "Peter je bohatý a Ivan je vysoký.")</i> je určená pravdivosťou jeho komponentov, inak povedané, nepočíta iba s 2 možnými hodnotami pravdy. <ref name="fuzzyBasic"> Cintula, Petr, Fermüller, Christian G. and Noguera, Carles, "Fuzzy Logic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), Dostupné z : https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/logic-fuzzy/</ref>.  
+
'''Fuzzy Logika''' vznikla v kontexte teórie <i>Fuzzy množín</i>, ktorú prvý krát predstavil '''L. A. Zadeh''' v roku 1965. <i>Fuzzy množina</i> priradí stupeň členstva <i>(reálne číslo z intervalu [0,1])</i> elementom vesmíru, pričom fuzzy logika vzniká až priradením stupňov pravdy k týmto vesmírnym elementom. Vzťahuje sa na rodinu [https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/logic-manyvalued viachodnotových logík], takže je určená na modelovanie logických úvah s neurčitými alebo nepresnými údajmi. Stanovuje, že hodnota pravdy (v tomto prípade pravdivostný stupeň) logicky zloženého návrhu <i>(napr. "Peter je bohatý a Ivan je vysoký.")</i> je určená pravdivosťou jeho komponentov, inak povedané, nepočíta iba s 2 možnými hodnotami pravdy. <ref name="fuzzyBasic"> Cintula, Petr, Fermüller, Christian G. and Noguera, Carles, "Fuzzy Logic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), Dostupné z : https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/logic-fuzzy/</ref>.  
  
 
Pri použití Fuzzy logiky na štandardnej škále oboru hodnôt [0,1] potom :
 
Pri použití Fuzzy logiky na štandardnej škále oboru hodnôt [0,1] potom :
Line 8: Line 8:
 
* '''"čiastočná pravda"''' je reprezentovaná všetkými ostatnými hodnotami (nazývané aj '''stredné stupne pravdy''')
 
* '''"čiastočná pravda"''' je reprezentovaná všetkými ostatnými hodnotami (nazývané aj '''stredné stupne pravdy''')
  
Viac o agentoch sa môžete dočítať v tejto [http://www.simulace.info/index.php/Agents/cs samostatnej kapitole]. Pre nás bude užitočná najmä podkapitola o [http://www.simulace.info/index.php/Agents/cs#Deliberativn.C3.AD_agenty Deliberatívnych agentoch] a s nimi spojenou teóriou '''BDI''', ktorá tvorí sofistikovaný prístup k architektúre agenta a skladá sa z troch základných pojmov : <i>Beliefs</i>(domnienky), <i>Desires</i>(túžby) a <i>Intentions</i>(zámery). Na základe týchto domnienok, túžob a prianí agent uvažuje o svete a teda o svojom rozhodovaní.
+
Viac o agentoch sa môžete dočítať v [http://www.simulace.info/index.php/Agents/cs kapitole na to určenej]. Pre nás bude užitočná najmä podkapitola o [http://www.simulace.info/index.php/Agents/cs#Deliberativn.C3.AD_agenty Deliberatívnych agentoch], v ktorej sa píše aj o teórií '''BDI''', ktorá tvorí sofistikovaný prístup k architektúre agenta a skladá sa z troch základných pojmov : <i>Beliefs</i>(domnienky), <i>Desires</i>(túžby) a <i>Intentions</i>(zámery). Na základe týchto domnienok, túžob a prianí agent uvažuje o svete a teda o svojom rozhodovaní.
  
 
= Úvod =
 
= Úvod =

Revision as of 17:16, 12 June 2019


Fuzzy Logika vznikla v kontexte teórie Fuzzy množín, ktorú prvý krát predstavil L. A. Zadeh v roku 1965. Fuzzy množina priradí stupeň členstva (reálne číslo z intervalu [0,1]) elementom vesmíru, pričom fuzzy logika vzniká až priradením stupňov pravdy k týmto vesmírnym elementom. Vzťahuje sa na rodinu viachodnotových logík, takže je určená na modelovanie logických úvah s neurčitými alebo nepresnými údajmi. Stanovuje, že hodnota pravdy (v tomto prípade pravdivostný stupeň) logicky zloženého návrhu (napr. "Peter je bohatý a Ivan je vysoký.") je určená pravdivosťou jeho komponentov, inak povedané, nepočíta iba s 2 možnými hodnotami pravdy. [1].

Pri použití Fuzzy logiky na štandardnej škále oboru hodnôt [0,1] potom :

  • "úplná nepravda" je reprezentovaná hraničnou hodnotou 0
  • "úplná pravda" je reprezentovaná hraničnou hodnotou 1
  • "čiastočná pravda" je reprezentovaná všetkými ostatnými hodnotami (nazývané aj stredné stupne pravdy)

Viac o agentoch sa môžete dočítať v kapitole na to určenej. Pre nás bude užitočná najmä podkapitola o Deliberatívnych agentoch, v ktorej sa píše aj o teórií BDI, ktorá tvorí sofistikovaný prístup k architektúre agenta a skladá sa z troch základných pojmov : Beliefs(domnienky), Desires(túžby) a Intentions(zámery). Na základe týchto domnienok, túžob a prianí agent uvažuje o svete a teda o svojom rozhodovaní.

Úvod

Umelá inteligencia v počítačových hrách sa musí vďaka rastúcim požiadavkám hráčov neustále zlepšovať. Inteligentní agenti môžu spolu s fuzzy logikou vylepšiť najdôležitejší prvok hier - interakciu.[2]

Zdroje

  1. Cintula, Petr, Fermüller, Christian G. and Noguera, Carles, "Fuzzy Logic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), Dostupné z : https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/logic-fuzzy/
  2. Li, Yifan & Musilek, Petr & Wyard-Scott, L. (2004).Fuzzy logic in agent-based game design. 734 - 739 Vol.2. 10.1109/NAFIPS.2004.1337393. Dostupné z : https://www.researchgate.net/publication/4092875_Fuzzy_logic_in_agent-based_game_design