Difference between revisions of "Optimalizace výměn a seřízení sekacích nožů při výrobě dřevařské štěpky"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(Definice problému)
Line 40: Line 40:
  
 
První frakce představuje největší kusy štěpky ve vybraném vzorku.
 
První frakce představuje největší kusy štěpky ve vybraném vzorku.
 +
* Tloušťka 45mm a větší.
 +
 +
''' 2. frakce (F2)'''
 +
 +
Druhá frakce představuje vetšinou dlouhé vlasovité kusy štěpky ve vybraném vzorku.
 +
* Tloušťka 8mm a větší.
 +
 +
''' 3. frakce (F3)'''
 +
 +
Třetí frakce představuje větší přijatelné kusy štěpky ve vybraném vzorku.
 +
*  Tloušťka 13mm a větší.
 +
 +
''' 4. frakce (F4)'''
 +
 +
Čtvrtá frakce představuje menší přijatelné kusy štěpky ve vybraném vzorku.
 +
*  Tloušťka 7mm a větší.
 +
 +
''' 5. frakce (F5)'''
 +
 +
Pátá frakce představuje takzvané "sirky".Tvar a velikost kusů odpovídá klasické zápalce.
 +
*  Tloušťka 3mm a větší.
 +
 +
''' 6. frakce (F6)'''
 +
 +
Šestá frakce představuje nejmenší součásti vzorku. Jendá se o piliny a prach.
 +
 +
  
 
=Metoda=
 
=Metoda=

Revision as of 20:50, 5 June 2016

Úvodem

Vítejte na stránkách semestrální práce z předmětu 4IT495 - Simulace systémů. Tato práce se zaměřuje na simulaci a vyhodnocení optimálního intervalu pro výměnu sekacích nožů v rotační sekačce v papírenském závodu Mondi Štětí a.s. Při řešení této otázky byla použita simulace Monte Carlo s využitím nástroje Excel 2016. Jako podklady pro simulaci byly využity reálné hodnoty vyplívající ze současné výroby.

Zadání

Název simulace: Optimalizace výměn a seřízení sekacích nožů při výrobě dřevařské štěpky

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016)

Autor: Bc. Jakub Kos

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: Excel


Představení společnosti

Společnost Mondi Štětí a.s. je předním světovým výrobcem papírových materiálů, papíru a buničiny. Díky významným investicím do zvýšení kapacit a zlepšení jakosti výrobků Mondi Štětí a.s. je nyní největším výrobcem papírových obalů a buničiny na českém trhu. Společnost Mondi Štětí a.s. sídlí v severních Čechách ve Štětí. Areál závodu představuje přibližně polovinu rozlohy města. Tato simulace se omezuje na provoz Zpracování dřeva, kde dochází k výrobě dřevařské štěpky.

Definice problému

Jedním z hlavních klíčových indikátorů výroby úseku Zpracování dřeva je procentuální zastoupení vyrobené optimální štěpky. Štěpka vzniká nasekáním odkorněného dřeva v rotační sekačce s osazenými sekacími noži. S průběhem výroby dochází k opotřebení sekacích nožů a tím se ovlivňuje kvalita štěpky. Seká se více nežádoucích frakcí a méně žádoucích. Poměr frakcí hraje roli při dalším technologickém zpracování při výrobě papíru, proto je potřeba dodržet optimální velikost štěpky. Procento optimální štěpky tedy součet frakcí 3., 4. a 5. je třeba držet co nejvíce nad 80%.

Cíl simulace

  • Zjistit optimální interval výměny nožů.

Popis štěpky

Štěpka je meziprodukt při výrobě papíru. Jedná se o na kousky nasekané odkorněné dřevo. V navazujících provozech a technologických postupech dochází k rozvaření štěpky na buničinu, která se následně nalevá na síta a sušením vzniká papír.

Frakce štěpky

V každém zkoumaném množství štěpky se pozorují dané charakteristiky, dle kterých se určuje kvalita štěpky. Jedná se o distribuci velikosti jednotlivých kusů a o vlhkost (vlhkost není tématem této práce). Při tloušťkové analýze se pomocí nástroje Lorenz-Wettre oddělí jednotlivé frakce, které se následně váží a zjištuje se jejich procentuální zastoupení.

Frakce.jpg

1. frakce (F1)

První frakce představuje největší kusy štěpky ve vybraném vzorku.

  • Tloušťka 45mm a větší.

2. frakce (F2)

Druhá frakce představuje vetšinou dlouhé vlasovité kusy štěpky ve vybraném vzorku.

  • Tloušťka 8mm a větší.

3. frakce (F3)

Třetí frakce představuje větší přijatelné kusy štěpky ve vybraném vzorku.

  • Tloušťka 13mm a větší.

4. frakce (F4)

Čtvrtá frakce představuje menší přijatelné kusy štěpky ve vybraném vzorku.

  • Tloušťka 7mm a větší.

5. frakce (F5)

Pátá frakce představuje takzvané "sirky".Tvar a velikost kusů odpovídá klasické zápalce.

  • Tloušťka 3mm a větší.

6. frakce (F6)

Šestá frakce představuje nejmenší součásti vzorku. Jendá se o piliny a prach.


Metoda

Model

Výsledky

Závěr

Kód