User talk:FM

From Simulace.info
Revision as of 23:39, 2 May 2013 by FM (talk | contribs) (1. Spokojenost obyvatel)
Jump to: navigation, search

Nápady na projekt:

1. Spokojenost obyvatel

Problém: Obyvatelé Sim city, se stěhují jen pokud se jim vaše město líbí. Každý potřebuje nějakou část města, jenže například, když chce sims čerstvý vzduch a postavíte mu před domem park, bude si stěžovat, že má daleko práci či obchod.-

Cíl: Maximalizovat spokojenost obyvatel a mít jich co nejvíce ve svém městě.

Reálné prostředí: Sim city

Metoda: Vensim

Když to rozvedete, tak by to možná šlo - specifikujete ale více detailně simulované parametry a pro koho by simulace byla (kdo by byl jejím uživatelem), Pozor na to, že Vensim není prostorová simulace. - Oleg.Svatos 21:00, 2 May 2013 (CET)  • Název simulace: EKONOMIKA MALÉHO HOTELU
  • Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2012/2013)
  • Autor: Bc. Filip Marek
  • Typ modelu: Systémová dynamika
  • Modelovací nástroj: Vensim

Problém: Spokojenost obyvatel ve městech. Každý obyvatel města potřebuje faktory ke své spokojenosti. Například: Obyvatel ke své spokojenosti vyžaduje pracovní pozice, což sebou ale přináší i negativní vliv jako je zvýšení smogu a zvýšení dopravních zácp ve městě.

Cíl: Maximalizovat spokojenost obyvatel a minimalizovat negativní vlivy ve městech. Simulace vhodná pro starosty měst.

Reálné prostředí: Města.


Faktory ovlivňující spokojenost obyvatel:

Populace

Bydlení

Zaměstnání

Obchody a služby

Občanská vybavenost

kultura a sport
vzdělání
sociální a zdravotnické služby

Inženýrské sítě

energie
voda

Dopravní infrastruktura

dopravní zácpy
veřejná doprava

Životní prostředí

smog

Kriminalita

atd. Model se určitě o nějaké další entity a proměnné rozroste v průběhu navrhování systému.

2. Závislost internetových měn na svém okolí.

Problém: Nepředvídatelné chování virtuálních měn.

Cíl: Zjištění, jestli je investice do virtuálních měn finančně výhodná.

Reálné prostředí: internetové burzy BTC, LTC atd.

Metoda: Vensim

Nejsem si jist, že zrovna systémová dynamika tohle umí řešit, spíše excel a monte carlo - Oleg.Svatos 21:00, 2 May 2013 (CET)

3. Výroba, kompletace a distribuce hracích sad Shogi.

Problém: Při expandování projektu velice pravděpodobné předčasné docházení zásob.

Cíl: Najít optimum výroby a prodeje. (výroba částí hry, komplementace a následný prodej.)

Reálné prostředí: www.shogi.cz

Metoda: Simprocess