Difference between revisions of "Výtíženost posilovny (Simprocess)"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(Kód)
 
Line 59: Line 59:
 
=Kód=
 
=Kód=
 
[[File:Posilovna-process.png|center|thumb|Simprocess model]]
 
[[File:Posilovna-process.png|center|thumb|Simprocess model]]
 +
[[File:FitnessSimulation.spm]]

Latest revision as of 20:58, 11 June 2019

  • Název simulace: Vytíženost posilovny
  • Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2018/2019)
  • Autor: Bc. Martin Matějka
  • Modelovací nástroj: SIMPROCESS

Definice problému

Definice problému: V dnešní době je velice populární zajít si zacvičit nebo se jen tak protáhnout do pohodlné, hezky vybavené posilovny. Jelikož je tento způsob cvičení v dnešní době tak populární, je dobré vědět, jak si na tom určitá posilovna stojí z hlediska schopnosti pokrytí návševnosti. Jak z pohledu zákazníka, tak i provozního, co by mohl zlepšit. 
Mají dostatek místa? Dostatek nástrojů či pomůcek na posílování? Mají všichni možnost se dojít osprchovat bez delšího čekání nebo nevázne to hnedka u vchodu při koupi vstupenky?

Popis modelu

V simulaci jsou zahrunuty tyto entity:

  • Posilovna
  • Cardio
  • Stretching

Jedná se o různé druhy návštěvníků posilovny. Zprvu bylo plánovano, že pro jednodlivé tyto entity budou rozdílné zdroje potřebné k posilování. Jakožto návštěník posilvny bude využívat posilovací stroje, návštěvník cardia stroje na zlepšení fyzičky a streching návštěvník potřebuje kus v m2 pro protahování. Bohužel kvůli omezenosti počtu akcí v trial verzi programu, jsem musel proces cvičení ořezet pouze na zdržení, který návštěvník průměrně stráví v posilovně.

Dále byly zahrnuty tyto zdroje:

  • Kasa
  • Skřínka
  • Sprcha

Bohužel z již uvedeného důvodu nebylo možné dále zahrnout zdroje posilovací stroje, cardio stroje a rozhoha, přesto že byl proveden důkladný model posilovy o její rozloze a počtu zařízení (viz obrázek Fatctory PRO - Smíchov model).

Zkrácený popis simulace: Různé entity návštěvníků jsou generovány v různých interval s menším rozsahem náhodnosti, ale v přibližném poměru 60/30/10%. U vstupu musí strávit chvilku na kase a pokračovat do šatny. Zde získá skřínku, která bude obsazená po celou dobu cvičení. Následuje proces cvičení, který byl bohužel zkrácen jen na 90 min zdržení. Po cvičení návštěvník jde do sprch, kterou využívá přibližně 15 min. Poté se vrací ke skřínce kterou po 10 min uvolní dalšímu návštěvníkovi. Při odchodu musí využít na 50 sec jednu ze dvou kas, které slouží i návštěvníkům při vstupu.

Celý tento proces byl simulován pouze v jednodením cyklu posilovny od 6:00 do 23:00.

Model procesu a tabulky zahrunutých hodnot
Fatctory PRO - Smíchov model


Výsledky

Posilovna-result2.png

Z výše uvedených hodnot můžeme vyčíst, že v přibližném počtu vypozorovaného počtu návštěvníků má posilovna prozatím dostatek zdrojů co se týče Kas, Skrinek, Sprch. Nejkritičtějším místem začíná být množství Kas, které jsou zatíženy z 80%. Zajímavé hodnoty by jsme dostali v případě možností zahrnutí dalších akcí do procesu simulace, ale na to v trial verzi nebyl prostor. Případné množstí potencionálních zdrojů a jejich vlastností, jde nálezt v obrázku (Model procesu a tabulky zahrunutých hodnot).

Závěr

Na závěr musím říct, že jsem si závěrečné modelování velice užil. Věřím tomu, že zaznamenané a výsledné hodnoty se od skutečných tolik neliší. Simulace měla být založena na reálných datech, čehož jsem se snažil držet. Počty jednotlivých zdrojů odpovídaj realitě, ale následné doby strávených jejich využíváním už jsou založené na mojich zkušenostech spíše.

Kód

Simprocess model

File:FitnessSimulation.spm