Difference between revisions of "Xjana30"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(Created page with " __TOC__ == Zadání == <b>Název simulace:</b> Šíření kůrovce a jeho regulace <br /> <b>Předmět:</b> 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016) <br /> <b>Autor:</b> Bc....")
 
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 11: Line 11:
 
== Definice problému ==
 
== Definice problému ==
  
Simulace se bude zabývat aktuálním problémem přemnožení lýkožrouta smrkového (dále jen kůrovce) v českých lesích. Velký vliv na jeho šíření mají skládky vytěženého dříví, které kůrovec přednostně obsazuje. Za dlouhodobé skladování dříví v lese může jeho nedostatečný odbyt. Jako výchozí bude pravděpodobně zvolena situace, kdy nastal tzv. zvýšený stav. Ten nastane, vytěžíme-li více jak 1 m<sup>3</sup> kůrovcového dříví na 5 ha lesa. Simulací bych chtěla nastínit, jak by bylo možné v takovém případě postupovat, aby les utrpěl minimální ztráty. K ochraně skládek budou použity insekticidní sítě, které brouka při kontaktu kontaminují a během relativně krátké doby umírá. <br /><br /> Simulována by tedy byla regulace kůrovce primárně pomocí použití ochranných sítí na skládkách. Dále bude například možné nastavení frekvence vyvážení vytěženého dříví či vysazování mladých stromků. Přitom budou sledovány náklady především na ochranné sítě tak, aby se jejich zavedení ještě vyplatilo. Model bude abstrahovat od detailního procesu rozmnožování a vývoje kůrovce.
+
Simulace se bude zabývat aktuálním problémem přemnožení lýkožrouta smrkového (dále jen kůrovce) v českých lesích. Velký vliv na jeho šíření mají skládky vytěženého dříví, které kůrovec přednostně obsazuje. Za dlouhodobé skladování dříví v lese může jeho nedostatečný odbyt. Jako výchozí bude pravděpodobně zvolena situace, kdy nastal tzv. zvýšený stav. Ten nastane, vytěžíme-li více jak 1 m<sup>3</sup> kůrovcového dříví na 5 ha lesa. Simulací bych chtěla nastínit, jak by bylo možné v takovém případě postupovat, aby les utrpěl minimální ztráty. K ochraně skládek budou použity insekticidní sítě, které brouka při kontaktu kontaminují a během relativně krátké doby umírá. Simulována by tedy byla regulace kůrovce primárně pomocí použití ochranných sítí na skládkách. Dále bude například možné nastavení frekvence vyvážení vytěženého dříví či vysazování mladých stromků. Přitom budou sledovány náklady především na ochranné sítě tak, aby se jejich zavedení ještě vyplatilo. Model bude abstrahovat od detailního procesu rozmnožování a vývoje kůrovce.
  
 
== Typy agentů ==
 
== Typy agentů ==
  
 
* strom
 
* strom
 +
* mladý strom
 
* strom napadený kůrovcem
 
* strom napadený kůrovcem
 
* skládka (vytěžené dřevo)
 
* skládka (vytěžené dřevo)
 
* skládka zabalená do ochranné sítě
 
* skládka zabalená do ochranné sítě
 +
 +
== Přístup k řešení ==
 +
 +
Výchozí nastavení modelu bude odpovídat zvýšenému stavu kůrovce, tj. vytěžíme-li více jak 1 m<sup>3</sup> kůrovcem napadeného dříví na 5 ha lesa. Přičemž průměrná zásoba dřeva v České republice na 1 ha lesních pozemků je 265 m<sup>3</sup>. Agent <i>strom</i> bude tedy pravděpodobně roven 0,5 m<sup>3</sup> dřeva, což je přibližně objem 35 let starého smrku ztepilého. Předpokladem je fakt, že kůrovec obsazuje přednostně materiál čerstvě odumřelý (skládky). Sledovány budou především náklady na pořízení ochranných sítí, což bude mít také vliv na jejich množství. Tick bude roven jednomu měsíci.<br /><br />
 +
<b>Parametry</b><br />
 +
* rychlost šíření kůrovce
 +
* frekvence vysazování mladých stromků
 +
* frekvence těžby dřeva
 +
* frekvence vyvážení skládek (vytěženého dříví)
 +
* % skládek zabalených do ochranných sítí
 +
* % úbytku kůrovcového dříví v blízkosti skládek zabalených do ochranných sítí (--> kontaminace a smrt brouka)<br />
 +
Můžete prosím trochu rozvést představu, jak to budete simulovat? [[User:Tomáš|Tomáš]] ([[User talk:Tomáš|talk]]) 01:04, 29 April 2016 (CEST)<br />
 +
:<span style="color: red">Re:</span> Zadání doplněno o kapitolu "Přístup k řešení". [[User:Agata|xjana30]] ([[User talk:Agata|talk]]) 17:36, 30 April 2016 (CEST)<br />
 +
 +
Stále mi není moc jasné, proč by to měla být nutně agentní simulace. Netvrdím, že nemůže, ale zatím to taky vypadá, že by to mohl být model systémové dynamiky. Zkuste to prosím třeba rozkreslit nebo jinak rozebrat, jak přesně to budete simulovat. [[User:Tomáš|Tomáš]] ([[User talk:Tomáš|talk]]) 01:42, 2 May 2016 (CEST)<br />
 +
 +
:<span style="color: red">Re:</span> Předmětem simulace je vymezená část lesa, která bude mít jako výchozí takové množství zdravých stromů a stromů napadených kůrovcem (v m<sup>3</sup>), aby situace odpovídala zvýšenému stavu kůrovce (viz <i>Definice problému</i>). Kůrovec se bude šířit určitou rychlostí na nejbližší (jím preferované) skládky, případně napadat zdravé rostoucí stromy. V případě přiblížení se kůrovce ke skládce s ochrannou sítí se již dále šířit nebude. Nastává úbytek kontaminovaných brouků. Naopak kůrovcem napadených stromů bude přibývat v místě, kde se delší dobu skládka z lesa nevyvezla a nebyla nijak zabezpečena. Průběh bude ovlivněn výše uvedenými parametry, které jsou nastavitelné. Cílem simulace je regulace kůrovcem napadených stromů pomocí vhodného nastavení vstupních parametrů. Klíčovým parametrem je <i>% skládek zabalených do ochranných sítí</i>, s čímž se pojí pořizovací náklady. Ty budou kontrolovány tak, aby se množství ochranných sítí ještě vyplatilo. [[User:Agata|xjana30]] ([[User talk:Agata|talk]]) 00:10, 3 May 2016 (CEST)
 +
 +
Dobře, takto definováno asi ano. Dohledejte si k tomu prosím reálná data. '''Schváleno'''. [[User:Tomáš|Tomáš]] ([[User talk:Tomáš|talk]]) 02:16, 5 May 2016 (CEST)

Latest revision as of 01:16, 5 May 2016

Zadání

Název simulace: Šíření kůrovce a jeho regulace
Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016)
Autor: Bc. Agata Janeczková
Typ modelu: Multiagentní model
Modelovací nástroj: NetLogo

Definice problému

Simulace se bude zabývat aktuálním problémem přemnožení lýkožrouta smrkového (dále jen kůrovce) v českých lesích. Velký vliv na jeho šíření mají skládky vytěženého dříví, které kůrovec přednostně obsazuje. Za dlouhodobé skladování dříví v lese může jeho nedostatečný odbyt. Jako výchozí bude pravděpodobně zvolena situace, kdy nastal tzv. zvýšený stav. Ten nastane, vytěžíme-li více jak 1 m3 kůrovcového dříví na 5 ha lesa. Simulací bych chtěla nastínit, jak by bylo možné v takovém případě postupovat, aby les utrpěl minimální ztráty. K ochraně skládek budou použity insekticidní sítě, které brouka při kontaktu kontaminují a během relativně krátké doby umírá. Simulována by tedy byla regulace kůrovce primárně pomocí použití ochranných sítí na skládkách. Dále bude například možné nastavení frekvence vyvážení vytěženého dříví či vysazování mladých stromků. Přitom budou sledovány náklady především na ochranné sítě tak, aby se jejich zavedení ještě vyplatilo. Model bude abstrahovat od detailního procesu rozmnožování a vývoje kůrovce.

Typy agentů

 • strom
 • mladý strom
 • strom napadený kůrovcem
 • skládka (vytěžené dřevo)
 • skládka zabalená do ochranné sítě

Přístup k řešení

Výchozí nastavení modelu bude odpovídat zvýšenému stavu kůrovce, tj. vytěžíme-li více jak 1 m3 kůrovcem napadeného dříví na 5 ha lesa. Přičemž průměrná zásoba dřeva v České republice na 1 ha lesních pozemků je 265 m3. Agent strom bude tedy pravděpodobně roven 0,5 m3 dřeva, což je přibližně objem 35 let starého smrku ztepilého. Předpokladem je fakt, že kůrovec obsazuje přednostně materiál čerstvě odumřelý (skládky). Sledovány budou především náklady na pořízení ochranných sítí, což bude mít také vliv na jejich množství. Tick bude roven jednomu měsíci.

Parametry

 • rychlost šíření kůrovce
 • frekvence vysazování mladých stromků
 • frekvence těžby dřeva
 • frekvence vyvážení skládek (vytěženého dříví)
 •  % skládek zabalených do ochranných sítí
 •  % úbytku kůrovcového dříví v blízkosti skládek zabalených do ochranných sítí (--> kontaminace a smrt brouka)

Můžete prosím trochu rozvést představu, jak to budete simulovat? Tomáš (talk) 01:04, 29 April 2016 (CEST)

Re: Zadání doplněno o kapitolu "Přístup k řešení". xjana30 (talk) 17:36, 30 April 2016 (CEST)

Stále mi není moc jasné, proč by to měla být nutně agentní simulace. Netvrdím, že nemůže, ale zatím to taky vypadá, že by to mohl být model systémové dynamiky. Zkuste to prosím třeba rozkreslit nebo jinak rozebrat, jak přesně to budete simulovat. Tomáš (talk) 01:42, 2 May 2016 (CEST)

Re: Předmětem simulace je vymezená část lesa, která bude mít jako výchozí takové množství zdravých stromů a stromů napadených kůrovcem (v m3), aby situace odpovídala zvýšenému stavu kůrovce (viz Definice problému). Kůrovec se bude šířit určitou rychlostí na nejbližší (jím preferované) skládky, případně napadat zdravé rostoucí stromy. V případě přiblížení se kůrovce ke skládce s ochrannou sítí se již dále šířit nebude. Nastává úbytek kontaminovaných brouků. Naopak kůrovcem napadených stromů bude přibývat v místě, kde se delší dobu skládka z lesa nevyvezla a nebyla nijak zabezpečena. Průběh bude ovlivněn výše uvedenými parametry, které jsou nastavitelné. Cílem simulace je regulace kůrovcem napadených stromů pomocí vhodného nastavení vstupních parametrů. Klíčovým parametrem je % skládek zabalených do ochranných sítí, s čímž se pojí pořizovací náklady. Ty budou kontrolovány tak, aby se množství ochranných sítí ještě vyplatilo. xjana30 (talk) 00:10, 3 May 2016 (CEST)

Dobře, takto definováno asi ano. Dohledejte si k tomu prosím reálná data. Schváleno. Tomáš (talk) 02:16, 5 May 2016 (CEST)