Difference between revisions of "Xkosj45"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(Zadání)
(Výstupy práce)
Line 40: Line 40:
 
Zadání zní zajímavě, jenom nerozumím použití NetLoga. Nevidím tam agenty (samostatně se rozhodující, autonomní entity). Podle mě je to nejblíž obecné MC simulaci v Excelu. [[User:Tomáš|Tomáš]] ([[User talk:Tomáš|talk]]) 11:05, 15 May 2016 (CEST)
 
Zadání zní zajímavě, jenom nerozumím použití NetLoga. Nevidím tam agenty (samostatně se rozhodující, autonomní entity). Podle mě je to nejblíž obecné MC simulaci v Excelu. [[User:Tomáš|Tomáš]] ([[User talk:Tomáš|talk]]) 11:05, 15 May 2016 (CEST)
  
Simulace MC v Excelu mě taktéž napadla. Jen jsem si nebyl jist dostatkem reálných dat z výroby. Simulace bude tedy MC v Excelu.
+
Simulace MC v Excelu mě taktéž napadla. Jen jsem si nebyl jist dostatkem reálných dat z výroby. Simulace bude tedy MC v Excelu. [[User:Xkosj45|Xkosj45]] ([[User talk:Xkosj45|talk]]) 13:49, 15 May 2016 (CEST)

Revision as of 13:49, 15 May 2016

Optimalizace výměn a seřízení sekacích nožů při výrobě dřevařské štěpky

Simulace bude sloužit ke zjištění optimálního intervalu výměny sekacích nožů. Výměna a seřízení nožů má vliv na velikost vyráběné štěpky. Tato velikost hraje roli při dalším technologickém zpracování při výrobě papíru, proto je potřeba dodržet optimální velikost štěpky. Ta se s postupným opotřebením nožů mění.

Zadání

Název simulace: Optimalizace výměn a seřízení sekacích nožů při výrobě dřevařské štěpky

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016)

Autor: Bc. Jakub Kos

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: Excel

Parametry

 • počet nožů v sekačce
 • rychlost sekačky
 • počet polen vstupujících do sekačky
 • rychlost dopravníku do sekačky
 •  % 1.frakce štěpky
 •  % 2.frakce štěpky
 •  % 3.frakce štěpky
 •  % 4.frakce štěpky
 •  % 5.frakce štěpky
 •  % 6.frakce štěpky
 •  % štěpky v optimální velikosti (3.+ 4. frakce)

Data

Informace o pravděpodobnostním rozdělení vyrobených frakcí z jednoho polene a vlivu nastavení nožů získám z reálných dat výroby závodu Mondi Štětí, ve kterém se pracuji.


Výstupy práce

Výstupem simulace bude optimální interval výměny sekacích nožů a optimální výchozí nastavení nožů, které povede ke zkvalitnění výroby štěpky v papírenském závodu ve Štětí.

Zadání zní zajímavě, jenom nerozumím použití NetLoga. Nevidím tam agenty (samostatně se rozhodující, autonomní entity). Podle mě je to nejblíž obecné MC simulaci v Excelu. Tomáš (talk) 11:05, 15 May 2016 (CEST)

Simulace MC v Excelu mě taktéž napadla. Jen jsem si nebyl jist dostatkem reálných dat z výroby. Simulace bude tedy MC v Excelu. Xkosj45 (talk) 13:49, 15 May 2016 (CEST)