Difference between revisions of "Xkrep00"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(vytvořené zadání)
 
 
Line 18: Line 18:
  
 
Výstupem bude srovnání hodnoty diverzifikovaného a nediverzifikovaného portfolia v časovém horizontu odchodu do důchodu se zohledněním rizikovosti při pravidelných ročních úložkách, které má zajistit investorovi stabilitu v důchodovém věku.
 
Výstupem bude srovnání hodnoty diverzifikovaného a nediverzifikovaného portfolia v časovém horizontu odchodu do důchodu se zohledněním rizikovosti při pravidelných ročních úložkách, které má zajistit investorovi stabilitu v důchodovém věku.
 +
 +
 +
--[[User:Oleg.Svatos|Oleg.Svatos]] 7:43, 7 May 2014 (CEST) '''Schváleno'''. V práci pak nezapomeňte uvést (dodat v excelu) odvození parametrů pro generování hodnot indexů. Pozor na to, že jádrem vaší práce bude pak interpretace výsledků.

Latest revision as of 07:21, 7 May 2014

Dlouhodobé investování pro zajištění stability v důchodu na základě investičního portfolia

Simulace se zaměřuje na srovnání výnosnosti investice do tří nejvýznamějších světových burzovních indexů (S&P 500, Dow Jones Industrial Average a NASDAQ Composite Index) diverzifikovaném o bezpečnější formu investice do drahých kovů.

Cíl

Cílem bude prokázat, že diverzifikované portfolio skládající se z aktiv s různým stupněm rizikovosti je pro investora výhodnější z hlediska poměru výkon/riziko, než portfolio složené výhradně z jednoho druhu aktiv. To vše na bázi reálných historických dat při zohlednění rizikovosti ve formě směrodatné odchylky roční výnosové míry.

Použitá metoda: Monte Carlo

Použité prostředí: MS Excel

Autor: Petra Krečmerová

Výstup

Výstupem bude srovnání hodnoty diverzifikovaného a nediverzifikovaného portfolia v časovém horizontu odchodu do důchodu se zohledněním rizikovosti při pravidelných ročních úložkách, které má zajistit investorovi stabilitu v důchodovém věku.


--Oleg.Svatos 7:43, 7 May 2014 (CEST) Schváleno. V práci pak nezapomeňte uvést (dodat v excelu) odvození parametrů pro generování hodnot indexů. Pozor na to, že jádrem vaší práce bude pak interpretace výsledků.