Xpism00

From Simulace.info
Revision as of 20:45, 13 May 2014 by Oleg.Svatos (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Úvod:

Kasínovou hru ruleta je možné hrát náhodně, dle oblíbéných čísel, intuice, či pomocí systematického vsázení. Existují 2 typy rulet. Francouzská (čísla 1-36 + neutrální políčko 0), či Americká ruleta (čísla 1-36 + 2x neutrální políčka 0 a 00). Matematickou výhodu rulety tvoří právě neutrální políčka, proto je vhodné si vždy zvolit pro hraní první typ. V každém kole vhodí krupiér kuličku v opačném směru, než je otáčení rulety. Hráči mohou vsázet na nespočet možností, jak dané kolo dopadne.

Možné sázky:

- číslo (popř. dvojice/čtveřice sousedících čísel) - řada (popř. dvojice sousedících řad) - sloupec - tucty - barva (červená/černá) - sudá/lichá - 1-18/19-36

Ve své simulaci se zaměřím na problematiku systematického vsázení zejména na možnosti s 50% pravděpodobností (vyjma nuly) tedy barvy/sudost lichost atd. Na tyto možnosti lze vsázet dle matimatických posloupností. U tohoto typu hraní je nezbytné disponovat dostatečně vysokým rozpočtem, který pokryje i málo pravděpodobnou řadu stejných hodnot.

Systémy:

- Martingale systém: vybereme si barvu a neustále na ní sázíme dvojnásobné částky dokud daná barva nepadne, až ano. Poté budeme +1 násobené hodnoty (řada: 1,2,4,8,16,...)

- D‘ Alembert systém: funguje na stejném principu jako předchozí, jen při padnutí naší barvy nezačínáme od 1násobku hodnoty, nýbrž pouze o jednu hodnotu níže (tedy v případě že vyhrajeme v situaci kdy vsázíme 16ti násobek další kolo nevsázíme 1násobek, ale 8mi násobek)

- Fibonacciho systém: Opět se jedná o systém podobný výše uvedeným, nicméně se vsází dle Fibonacciho posloupnosti, tedy vždy součet posledních dvou hodnot posloupnosti (řada: 1,1,2,3,5,8,13,21,...)

Obsah práce:

V práci tedy budu simulovat náhodnost rulety, přičemž budu aplikovat všechny 3 systémy sázení. Vstupem do systému bude rozpočet který na hru mám. A tedy v případě, že přijde smolně dlouhá série, na kterou rozpočet nebude stačit, hra končí a uživatel přišel o všechny peníze. Výsledkem bude dosažená částka na konci cyklu a tedy zhodnocení všech variant.

Cíl simulace: Zhodnocení, který systém je nejvhodnější pro zadaný rozpočet.

Modelovací nástroj: MS Excel 2010

Metoda: Monte Carlo

Autor: Písařík Marek

--Oleg.Svatos 21:44, 13 May 2014 (CEST). Schváleno.