Xposd00

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Zatížení sítě Eduroam a rozložení výuky na vysoké škole

Model simulující zatížení sítě Eduroam v rámci jednoho semestru výuky vysoké školy. Data budou odvozena od reálných dat VŠE.


Zadání

Název simulace: Zatížení sítě Eduroam a rozložení výuky na vysoké škole

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014)

Autor: Bc. David Pospíšil

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel


Vstupní data

 • vytížení sítě eduroam v rámci jednoho semestru, reálná data (zdroj http://osi.vse.cz/eduroam/aktualne/), vyčteme rozdělení + započítat náhodnost (ne všichni studenti se opravdu účastní výuky)
 • poměr počtu unikátních uživatelů a počet zapojených přístrojů (zdroj zase http://osi.vse.cz/eduroam/aktualne/ ), od roku 2010 se tento poměr dramaticky změnil
 • závislost počtu zaměstnanců školy na počtu studentů (lze vyčíst z výročních zpráv VŠE)
 • preference výukových hodin (ranní, odpolední, večerní) (lze odvodit z isisu)
 • maximální možná vytíženost eduroamu (počet stanic) za současného stavu (20tis studentů + zaměstnanci), současný počet stanic
 • náklady na provoz jedné stanice sítě
 • kapacita jedné stanice sítě


Parametry

 • počet studentů (menší nebo větší než současný)
 • případně počet zaměstnanců (ten se může koeficientem vypočítávat z počtu studentů nebo se zadá pevně)
 • max kapacita budovy v jedné hodině (např v 16 hodin nemůže být více než 6 000 -bezpečností nařízení- osob v celém komplexu školy), pak se dle preference zvyšuje zátěž/výuka v jiných hodinách během dne
 • náhodný počet (ale ovlivnitelný) extra přednášek (speciální přednášky, co se netýkají výuky, např. na VŠE diskuze ve Vencovského aule, RB 101, pronajímání prostorů ..)


Výstup

 • graf zobrazující zatížení třinácti týdnů semestru
 • graf zobrazující průměrné zatížení jednotlivých pracovních dní (po - pá)
 • graf zobrazující počet serverů, ze kterého lze vyčíst optimální počet využitých stanic (optimální = co nejnižší náklady, ale stále za provozu)

--Oleg.Svatos 18:11, 8 May 2014 (CEST)

Zdravím. Chápu to tak, že vstupem od uživatele bude počet studentů a stanic/serverů (prvků sítě) - simulace pak uživateli ukáže, jak bude vypadat zatížení sítě v průběhu semestru. Pokud je to tak, tak pak schváleno. V práci určitě nezapomeňte uvést, jak jste odvodil rozdělení, ze kterých pak generujete náhodné hodnoty.