Xprom90

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Model vývoje HDP ČR

Modelovací metodologie: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel 2013

Cíl simulace: Pokusit se namodelovat možný budoucí vývoj HDP ČR jakožto malé otevřené ekonomiky, která je v jistém smyslu odvozená od ekonomik větších za pomoci modelu čtyřsektorové ekonomiky z dat dostupných na ČSÚ, Eurostatu a OECD.

K čemu simulace bude sloužit: Výsledek simulace by měl sloužit jako pomocná informace pro všechny ekonomické subjekty, které mají zájem o optimalizaci svého ekonomického rozhodování.

--Oleg.Svatos 7:43, 7 May 2014 (CEST) Zdravím, potřeboval bych ještě od Vás ten model rozvést = zkonkretizovat - s jakými parametry (proměnými) budete pracovat, které z nich budou náhodné(popsat z čeho odvodíte pravděpodobnostní rozdělní, ze kterého je pak budete generovat), které proměné bude moci uživatel měnit, připadně, zda se bude pracovat s nějakými scénáři(pozitivní, negativní, "realistický")?