Difference between revisions of "Xrytm00"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(Výstupy práce)
Line 27: Line 27:
  
 
:: [[User:Oleg.Svatos|Oleg.Svatos]] 18:39, 2 May 2015 (CEST) Zdravím, to je zadání, se kterým by si ani behaviorání ekonomie nevěděla rady. Těžko z toho vytvořit nějaký obecně platný model - a právě simulace potřebuje nějaký takový obecně platný model, tak aby ji mělo cenu tvořit. Doporučuji zkusit jiné téma.
 
:: [[User:Oleg.Svatos|Oleg.Svatos]] 18:39, 2 May 2015 (CEST) Zdravím, to je zadání, se kterým by si ani behaviorání ekonomie nevěděla rady. Těžko z toho vytvořit nějaký obecně platný model - a právě simulace potřebuje nějaký takový obecně platný model, tak aby ji mělo cenu tvořit. Doporučuji zkusit jiné téma.
 +
 +
:: [[User:Maxim.Rytych|Maxim.Rytych]] 14:00, 3 May 2015 (CEST) Dobrý den, děkuji za zpětnou vazbu. Chtěl jsem se zeptat, zda je nevyhovující pouze moje zadání nebo ta celá oblast. Jde o to, že nám bylo doporučováno vybírat oblast, se kterou jsme dobře obeznámeni a máme k ní nějaká reálná data - což by moje téma splňovalo. Také jsem si vzpomněl na řešený příklad z přednášky/cvičení, kdy jsme simulovali situaci, kdy bude muset vláda platit dluh. Také jsme tam pracovali s příjmy a výdaji a nakonec jsme zjišťovali pravděpodobnost nutnosti vzít si půjčku. Nebráním se nějaké takovéto specifikaci. V tomto případě bych například sledoval analogicky schopnost mikroekonomiky studenta vydržet bez nějaké vnější pomoci (úvěrů apod.), které by bylo také vyčísleno jako pravděpodobnost.

Revision as of 14:04, 3 May 2015

Optimalizace/trvalá udržitelnost mikroekonomiky studenta VŠ

Cílem simulace bude zjištění optimální struktury příjmů a výdajů studenta VŠ tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod jeho mikroekonomiky. Pro simulaci budou použita osobní data.

Zadání

Název simulace: Optimalizace/trvalá udržitelnost mikroekonomiky studenta VŠ

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2014/2015)

Autor: Bc. Maxim Rytych

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel

Parametry

  • náklady/výdaje studenta
  • náhodné vlivy

Výstupy práce

Výstupem simulace bude optimální struktura příjmů a výdajů studenta.


Oleg.Svatos 18:39, 2 May 2015 (CEST) Zdravím, to je zadání, se kterým by si ani behaviorání ekonomie nevěděla rady. Těžko z toho vytvořit nějaký obecně platný model - a právě simulace potřebuje nějaký takový obecně platný model, tak aby ji mělo cenu tvořit. Doporučuji zkusit jiné téma.
Maxim.Rytych 14:00, 3 May 2015 (CEST) Dobrý den, děkuji za zpětnou vazbu. Chtěl jsem se zeptat, zda je nevyhovující pouze moje zadání nebo ta celá oblast. Jde o to, že nám bylo doporučováno vybírat oblast, se kterou jsme dobře obeznámeni a máme k ní nějaká reálná data - což by moje téma splňovalo. Také jsem si vzpomněl na řešený příklad z přednášky/cvičení, kdy jsme simulovali situaci, kdy bude muset vláda platit dluh. Také jsme tam pracovali s příjmy a výdaji a nakonec jsme zjišťovali pravděpodobnost nutnosti vzít si půjčku. Nebráním se nějaké takovéto specifikaci. V tomto případě bych například sledoval analogicky schopnost mikroekonomiky studenta vydržet bez nějaké vnější pomoci (úvěrů apod.), které by bylo také vyčísleno jako pravděpodobnost.