Difference between revisions of "Xrytm00"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(Created page with " == Optimalizace/trvalá udržitelnost mikroekonomiky studenta VŠ == Cílem simulace bude zjištění optimální struktury příjmů a výdajů studenta VŠ tak, aby byl za...")
 
Line 24: Line 24:
  
 
Výstupem simulace bude optimální struktura příjmů a výdajů studenta.
 
Výstupem simulace bude optimální struktura příjmů a výdajů studenta.
 +
 +
 +
:: [[User:Oleg.Svatos|Oleg.Svatos]] 18:39, 2 May 2015 (CEST) Zdravím, to je zadání, se kterým by si ani behaviorání ekonomie nevěděla rady. Těžko z toho vytvořit nějaký obecně platný model - a právě simulace potřebuje nějaký takový obecně platný model, tak aby ji mělo cenu tvořit. Doporučuji zkusit jiné téma.

Revision as of 18:39, 2 May 2015

Optimalizace/trvalá udržitelnost mikroekonomiky studenta VŠ

Cílem simulace bude zjištění optimální struktury příjmů a výdajů studenta VŠ tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod jeho mikroekonomiky. Pro simulaci budou použita osobní data.

Zadání

Název simulace: Optimalizace/trvalá udržitelnost mikroekonomiky studenta VŠ

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2014/2015)

Autor: Bc. Maxim Rytych

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel

Parametry

  • náklady/výdaje studenta
  • náhodné vlivy

Výstupy práce

Výstupem simulace bude optimální struktura příjmů a výdajů studenta.


Oleg.Svatos 18:39, 2 May 2015 (CEST) Zdravím, to je zadání, se kterým by si ani behaviorání ekonomie nevěděla rady. Těžko z toho vytvořit nějaký obecně platný model - a právě simulace potřebuje nějaký takový obecně platný model, tak aby ji mělo cenu tvořit. Doporučuji zkusit jiné téma.