Xrytm00

From Simulace.info
Revision as of 13:46, 2 May 2015 by Xrytm00 (talk | contribs) (Created page with " == Optimalizace/trvalá udržitelnost mikroekonomiky studenta VŠ == Cílem simulace bude zjištění optimální struktury příjmů a výdajů studenta VŠ tak, aby byl za...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Optimalizace/trvalá udržitelnost mikroekonomiky studenta VŠ

Cílem simulace bude zjištění optimální struktury příjmů a výdajů studenta VŠ tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod jeho mikroekonomiky. Pro simulaci budou použita osobní data.

Zadání

Název simulace: Optimalizace/trvalá udržitelnost mikroekonomiky studenta VŠ

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2014/2015)

Autor: Bc. Maxim Rytych

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel

Parametry

  • náklady/výdaje studenta
  • náhodné vlivy

Výstupy práce

Výstupem simulace bude optimální struktura příjmů a výdajů studenta.