Xskrm24

From Simulace.info
Revision as of 14:09, 28 May 2016 by Tomáš (talk | contribs) (Výstup práce)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zadání

Název simulace: Epidemie Ebola viru
Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016)
Autor: Bc. Michal Skramuský
Typ modelu: Multiagentní model
Modelovací nástroj: NetLogo

Definice problému

Simulace se bude zabývat epidemií viru Ebola, který se bude šířit při těsném styku nakaženého se zdravým člověkem. Na onemocnění buď člověk zemře nebo se uzdraví. Člověk se nemůže znovu nakazit (zatím žádný takový případ nenastal).

Typy agentů

  • Člověk
  • Nakažený člověk
  • Zemřelý nakažený člověk
  • Úmrtnost lidí (50%-90%)
  • Inkubační doba viru (2 dny - 3 týdny)
  • Nakažlivost (zvyšuje se s trváním nemoci)


Výstup práce

Cílem simulace bude zjištění, jak rychle se bude virus šířit.

OK, aby to ale mělo nějaký smysl, je nutně třeba dodefinovat, v jakém prostředí se bude virus šířit, resp. jak to prostředí budete simulovat. To je - řekl bych - zcela klíčová věc. Rozeberte prosím, jak ta simulace bude vypadat. Třeba si to i rozkreslete, to je jedno, hlavně, ať je to z toho patrné. Tomáš (talk) 01:46, 2 May 2016 (CEST)

EDIT V této simulaci se budu snažit napodobit její začátky, kdy se o této nemoci moc nevědělo. Simulace bude probíhat v africké chudé vesnici, kde se tolik neřeší sterilizace nástrojů a celkově hygiena není na moc dobré úrovni tzn. v případě úmrtí člověka se krev odebírala bez jakékoliv ochrany, injekční stříkačky se bez sterilizace používaly dále apod. Mrtví se pohřbívají přímo v domě nebo kousek od něho. Když člověk zemře, může dále nakazit živého člověka. Člověk nakažený virem Ebola bude moci nakazit jiného člověka hlavně v obydlí (pro zjednodušení nerozlišujeme nemocnice od ostatních obydlí). Počítejme s tím, že se vždy na začátku objeví jen malý počet nakažených lidí (obvykle 1-4). Virus dostanou na začátku simulace, kde se předpokládá, že se nakazili od zvířete infikovaným Ebolou.

Ok, myslel jsem spíš, jak to bude vypadat v tom samotném simulačním prostředí. Zkuste to popsat, nakreslit, prostě jak budete postupovat. Tomáš (talk) 11:02, 15 May 2016 (CEST)

V Netlogu bych vytvořil domy (které by představovaly africkou vesnici), dále by tam byli lidé, kteří by byli buď zdraví, nemocní nebo zemřelí. Zdraví lidé by se pohybovali po celé vesnici, nemocní lidé by měli velmi omezenou pohyblivost a pohybovali by se okolo domů a zemřelí by byli pohřbívání blízko domu či přímo v domě. Nemocným a zemřelým bych nastavil různou nakažlivost. --Xskrm24 (talk) 10:38, 27 May 2016 (CEST)

To si nemyslím, že je úplně dobrý přístup. Jistě, k nějakým výsledkům dojdete, ale bude to mít nějaký smysl? Obecně tento typ simulací je na jednu stranu přínosný, na druhou stranu je to docela komplexní problém, pokud to má mít nějaký smysl. Problém je, že se tam opíráte o hodně domněnek. Dobrá jsou ta tvrdá tada (nakažlivost, smrtnost, atd.), to je super. Horší už je to s tou simulací té vesnice, kde spíš tak střílíte, jak se ti lidé pohybují (náhodně?) a jak se ten virus šíří. Např., jak je to s nakažlivostí v průběhu inkubační doby? A potom, co je cílem zjistit? K čemu by měla být simulace dobrá? Píšete - jak rychle se bude virus šířit. Tzn. jako jak rychle Vám vymře celá vesnice? K čemu to bude? Nebo to nasimulujte, ověřte, zda to koresponduje s realitou (je třeba dohledat zdroje) a pak zkuste třeba zkoumat vliv jednodlivých opatření an šíření infekce. Je to tak ok? Obecně je to ale měkké téma, ten soulad s realitou se tam obecně hůře dosahuje. Tomáš (talk) 15:09, 28 May 2016 (CEST)