Xsoul21

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Helpdesk Portal

Simulace bude zobrazovat výpočet časů řešení jednotlivých helpdesk požadavků na Helpdesk portálu, informace o počtů požadavků, řešitelů a zadavatelů budou použity z realného prostředí Helpdesk portálu firmy Mibcon a.s.

Cíl

Cílem je navrhnout takovou strukturu helpdesk portálů (počet řešitelů na počet zadavetelů + stanovit průměrný čas řešení jednoho požadavku) aby zbytečně zadavatelé nečekali na vyřešení požadavku + určit případné zvýšení nákladu a časů řešení jednoho požadavku při přidání zadavatelů a řešitelů

Zadání

Název simulace: Helpdesk Portal

Autor: Bc. Luboš Souček

Typ modelu: Ventsim \ Monte Carlo

Modelovací nástroj: Ventsim \ Excel

Parametry

  • Náklady na jednoho řešitele
  • Náklady na vyřešení jednoho požadavku (fixní podle MD)
  • Počet řešitelů (proměnné / v závislosti na počtu zadavatelů (např 1 řešitel může mít nastarosti 10 zadavatelů))
  • Počet zadavatelů (proměnné)
  • Počet požadavků (proměnné)
  • Čas na řešení jednoho požadavku (náhodná proměnná závislá )

Proměnné

Počet řešitelů závislý na počtu zadaných požadavků (např 1 řešitel může řešit jen 10 požadavků) Zadavatelé a požadavky - Zadavatel zadává požadavky - Náhodná proměnná v rozmezí např od 0 - 10 Čas řešení jednoho požadavku - Náhodná proměnná v rozmezí např od 30 min - 60 min Také by mohla být proměnná kdy zadavatel svůj požadavek stáhne toto by mohla být náhodná proměná celkového počtu aktuálně zadaných požadavků.

Výstup práce

Výstupem by měla být simulace která ukáže jak se bude měnit čas na řešení ukolu a cena řešeného jednoho úkolu v závislosti na počtu požadavků, řešitelů a zadavatelů

Xsoul21 15:27, 6 May 2014 (CEST)

Luboš Souček

--Oleg.Svatos 7:43, 7 May 2014 (CEST)Zdravím. Monte Carlo nebo Simprocess - výběr nechám na vás. Jako téma je to dobré, jen to nezapomeňte dotáhnout do konce, aby to bylo reálně použitelné - např. určitě by se měl náhodně generovat počet požadavků se zohledněním jaké typy zákazníku servisuju, nebo je nutně nějak kvantifikovat "zbytečně zadavatelé nečekali" tedy začlenit do simulace nějak fronty a co mě stojí, když zákazník z fronty odejde (třeba že se to může stát max 6x u jednoho zákazníka nebo se mnou zruší kontrakt). Určitě nezapomeňte uvést, jak jste odvodil rozdělení, ze kterých pak generujete náhodné hodnoty. Pokud souhlasíte s výše uvedeným, tak pak schváleno.