Xsvoa11

From Simulace.info
Revision as of 21:57, 1 May 2015 by Oleg.Svatos (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Optimalizace nakupovaných leteckých kapacit

Simulace bude sloužit k optimalizaci nakupovaných leteckých kapacit pro dosažení, co nejvyššího zisku oddělení letenek cestovní kanceláře. Poptávka bude vycházet z historických dat cestovní kanceláře.

Zadání

Název simulace: Optimalizace nakupovaných leteckých kapacit

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2014/2015)

Autor: Bc. Aneta Švondrová

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel

Parametry

  • náklady na letenku, náklady na letištní taxy, náklady na palivo, administrativní náklady
  • prodejní cena letenek
  • poptávka po letenkách

Výstupy práce

Výstupem simulace bude optimální počet nakupovaných leteckých kapacit dle jednotlivých odletových měsíců a destinací a očekávaný zisk oddělení letenek cestovní kanceláře.

Oleg.Svatos 23:41, 30 April 2015 (CEST) Zdravím, nápad dobrý, jen si to potřebuji trochu ujasnit. Přemýšlím nad tím, co přesně oddělení letenek cestovní kanceláře dělá? Bookuje dopředu letenky pro nabízené zájezdy a nebo jen zprostředkovává nákupy letenek?
Aneta Švondrová 19:51, 1 May 2015 (CEST) Dobrý den, oddělení letenek cestovní kanceláře bookuje letenky pro nabízené zájezdy, ale chtěla bych v semestrální práci zohlednit část týkající se letenek.
Oleg.Svatos 21:57, 1 May 2015 (CEST) OK.Schváleno.