Xzizl00

From Simulace.info
Revision as of 20:21, 2 May 2015 by Oleg.Svatos (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Investování do akciového indexu DJIA

Simulace se bude zabývat investováním do akcií z burzovního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Bude simulovat výnos investice v padesátiletém investičním horizontu pro zajištění pohodlného stáří. Představa čekání tak dlouhou dobu až na konečný výnos není pro mnoho investorů přijatelná. Simulace proto obsahuje parametr procento reinvestovaných dividend, který umožňuje odčerpávat část dividend během doby trvání investice.

Zadání

Název simulace: Investování do akciového indexu DJIA

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2014/2015)

Autor: Bc. Ladislav Žižka

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel

Cíl

Cílem práce bude sledování chování výnosu při různých hodnotách parametrů a nalezení vhodné kombinace výše pravidelné roční investice a podílu reinvestovaných dividend.

Parametry

  • počáteční investice
  • pravidelná roční investice
  • investiční horizont (roky)
  • průměrná výnosová míra
  • průměrný dividendový výnos
  • průměrný růst dividend
  • procento reinvestovaných dividend

Výstupy práce

Výstupem simulace bude očekávaný výnos investice do akciového indexu při zohlednění růstu dividend a procenta reinvestovaných dividend.

Oleg.Svatos 18:44, 2 May 2015 (CEST) Zdravím, takových simulací je už tady několik (koukněte do historie na odkaz Simulace) a nevidím, čím by se vaše simulace nějak znatelně lišila. Doporučil bych jiné téma.
Ladislav Žižka 19:45, 2 May 2015 (CEST) Dobrý den, našel jsem 2 simulace na podobné téma, jedna se zabývá diverzifikací portfolia a druhá se zaměřuje na S&P index. Žádná z nich však nebere v potaz vliv dividend na dlouhodobé investování, obě neumožňují odčerpat část prostředků před uzavřením pozice a ani se o dividendách nikde nezmiňují.
Oleg.Svatos 21:21, 2 May 2015 (CEST) OK. Jde mi o to, aby to nebylo jen parametrické rozšíření něčeho, co už někdo udělal. Schváleno, ale dejte pozor ať je to opravdu "jiný" přístup a odhady parametrů jsou postavené na skutečných datech (odvození by mělo být součástí odevzdávané simulace).