Difference between revisions of "Aquapark (Vensim)"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 20: Line 20:
 
==Model==
 
==Model==
 
'''Diagram kauzálních smyček:'''
 
'''Diagram kauzálních smyček:'''
 +
[[File:Kauzální_smyčky_aquapark.PNG]]
  
 
'''Diagram stavů a toků:'''
 
'''Diagram stavů a toků:'''
 +
[[File:Stavy_a_toky_aquapark.JPG]]
  
 
'''Entity:'''
 
'''Entity:'''
Line 124: Line 126:
  
 
==Výsledky==
 
==Výsledky==
 +
Z následujícího grafu je patrné, že zhruba za 90 měsíců při současném stavu (bez rozšíření), aquapark dosáhne plné vytíženosti 5000 návštěvníků za den
 +
 +
[[File:Vytížení_aquapark.JPG]]
 +
 +
Počet návštěvníků bude rovnoměrně stoupat.
 +
 +
[[File:Návštěvníci_aquapark.JPG]]
 +
 +
Stejně tak počet zaměstnanců.
 +
 +
[[File:Zaměstnanci_aquapark.JPG]]
 +
 +
Např. při rozšíření denní kapacity návštěvníků (na 7500) lze dosažení plného vytížení značně oddálit.
 +
 +
[[File:Změna_vytížení_aquapark.JPG]]
 +
 +
Z následujícího grafu je viditelné jako faktory ovlivňují celkovou atraktivitu aquaparku.
 +
 +
[[File:Atraktivita_aquapark.JPG ‎]]
  
 
==Závěr==
 
==Závěr==
  
 +
V modelu bohužel došlo k odklonu od zadání. Při snaze o modelování služeb aquaparku a zároveň hotelu by vznikl příliš složitý a nepřehledný model. Model fungování hotelu by se tak hodil na samostatné zpracování.
 +
Model zachycuje všechny důležité vztahy při fungování aquaparku - např. jak zvyšování počtu atrakcí ovlivňuje poptávku po službách či počet zaměstnanců, jak poptávka po službách ovlivňuje vytížení atd.
 +
Model je funkční s nedostatky v ziskovosti a příjmech.
 
==Kód==
 
==Kód==
 +
 +
[[File:CLD_Škodová.mdl]]
 +
 +
[[File:SFD_Škodová.mdl ]]

Latest revision as of 22:46, 10 June 2017

Zadání

Název simulace: Aquapark

Předmět: 4IT495 Simulace systémů

Semestr: LS 2016/2017

Autor: Markéta Škodová, xskom38

Typ modelu: Systémová dynamika

Modelovací nástroj: Vensim

Definice problému

Simulace se zabývá vztahy v aquaparku Aquapalace Praha, který je v současnosti největším aquaparkem v ČR. Cílem je zjistit, čím a jak se navzájem ovlivňují entity modelu. Simulace tak slouží pro nalezení důležitých vztahů, které by mohly chod a rozvoj aquaparku silně ovlivňovat.

Metoda

Pro zpracování simulace jsem zvolila nástroj Vensim, který slouží pro simulaci systémové dynamiky. Model sleduje vývoj v horizontu několika let.

Model

Diagram kauzálních smyček: Kauzální smyčky aquapark.PNG

Diagram stavů a toků: Stavy a toky aquapark.JPG

Entity: Model byl nastaven dle výroční zprávy Aquapalace Praha z roku 2016. Byly definovány následující entity:


Parkování - vyjadřuje, zda jde dostatečný počet míst (dle statistik)

Hodnota: Ano (2), Ne (1)


Dopravní dostupnost - kvalita dostupnosti dopravními prostředky (auto, autobus, vlak, tramvaj)

Hodnota: 0-100


Občerstvení - vyjadřuje nadprůměrnost/podprůměrnost počtu občerstvení na velikost aquaparku (dle ostatních parků v ČR)

Hodnota: 1 - podprůměrný počet, 2 - průměrný, 3 - nadprůměrný


Služby aquaparku - celkové vyhodnocení služeb

Hodnota: rozšíření služeb-Služby aquaparku


Čistota - vyjadřuje procentuální čistotu

Hodnota: 0.7


Bezpečnost - vyjadřuje procentuální bezpečnost

Hodnota: 0.6


Atraktivita aquaparku - celkové vyhodnocení atraktivity

Hodnota:(zvyšování atraktivity-snižování atraktivity)-Atraktivita aquaparku


Cena vstupného - cena vstupenek

Hodnota:(zvyšování ceny-snižování ceny)-Cena vstupného


Slevové akce - procentuální slevové akce na vstupném

Hodnota: 0.3


Příjmy - příjmy aquaparku

Hodnota:zvyšování příjmů-Příjmy


Zisk - určuje, zda je nádraží ziskové

Hodnota: Příjmy - Náklady


Náklady - náklady aquaparku

Hodnota:zvyšování nákladů-Náklady


Vytížení - míra vytížení aquaparku. Pokud je hodnota větší než 1, je aquapark přetížený.

Hodnota: Poptávka po službách/Kapacita


Rozšíření - určuje, zda je nutné rozšíření

Hodnota:IF THEN ELSE( Vytížení > 0.7, 2 , 1 )


Kapacita - maximální počet návštěvníků

Hodnota: 5000


Poptávka po službách - míra poptávky po službách aquaparku

Hodnota:IF THEN ELSE( Poptávka po službách > Kapacita, 0, zvýšení poptávky po službách)


Atrakce - počet atrakcí aquaparku (tobogány, skluzavky, whirlpooly, atd.)

Hodnota:14


Počet zaměstnanců - počet všech zaměstnanců aquaparku

Hodnota:200


Počet návštěvníků - počet návštěvníků za den

Hodnota:(zvyšování počtu návštěvníků-snižování počtu návštěvníků)- Počet návštěvníků


Výsledky

Z následujícího grafu je patrné, že zhruba za 90 měsíců při současném stavu (bez rozšíření), aquapark dosáhne plné vytíženosti 5000 návštěvníků za den

Vytížení aquapark.JPG

Počet návštěvníků bude rovnoměrně stoupat.

Návštěvníci aquapark.JPG

Stejně tak počet zaměstnanců.

Zaměstnanci aquapark.JPG

Např. při rozšíření denní kapacity návštěvníků (na 7500) lze dosažení plného vytížení značně oddálit.

Změna vytížení aquapark.JPG

Z následujícího grafu je viditelné jako faktory ovlivňují celkovou atraktivitu aquaparku.

Atraktivita aquapark.JPG

Závěr

V modelu bohužel došlo k odklonu od zadání. Při snaze o modelování služeb aquaparku a zároveň hotelu by vznikl příliš složitý a nepřehledný model. Model fungování hotelu by se tak hodil na samostatné zpracování. Model zachycuje všechny důležité vztahy při fungování aquaparku - např. jak zvyšování počtu atrakcí ovlivňuje poptávku po službách či počet zaměstnanců, jak poptávka po službách ovlivňuje vytížení atd. Model je funkční s nedostatky v ziskovosti a příjmech.

Kód

File:CLD Škodová.mdl

File:SFD Škodová.mdl