Difference between revisions of "Aquapark (Vensim)"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(Created page with "==Zadání== '''Název simulace:''' Aquapark '''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů '''Semestr:''' LS 2016/2017 '''Autor:''' Markéta Škodová, xskom38 '''Typ modelu:...")
 
Line 13: Line 13:
  
 
==Definice problému==
 
==Definice problému==
Simulace se zabývá vztahy v aquaparku Aquapalace Praha, který je v současnosti největším aquaparkem v ČR. Cílem je zjistit, čím a jak je ovlivněna ziskovost a počet zákazníků. Simulace také slouží pro nalezení dalších důležitých vztahů, které by mohly chod a rozvoj aquaparku silně ovlivňovat.  
+
Simulace se zabývá vztahy v aquaparku Aquapalace Praha, který je v současnosti největším aquaparkem v ČR. Cílem je zjistit, čím a jak se navzájem ovlivňují entity modelu. Simulace tak slouží pro nalezení důležitých vztahů, které by mohly chod a rozvoj aquaparku silně ovlivňovat.  
  
 
==Metoda==
 
==Metoda==
Line 19: Line 19:
  
 
==Model==
 
==Model==
 +
'''Diagram kauzálních smyček:'''
 +
 +
'''Diagram stavů a toků:'''
 +
 +
'''Entity:'''
 +
Model byl nastaven dle výroční zprávy Aquapalace Praha z roku 2016. Byly definovány následující entity:
 +
 +
 +
'''Parkování''' - vyjadřuje, zda jde dostatečný počet míst (dle statistik)
 +
 +
'''Hodnota:''' Ano (2), Ne (1)
 +
 +
 +
 +
'''Dopravní dostupnost''' - kvalita dostupnosti dopravními prostředky (auto, autobus, vlak, tramvaj)
 +
 +
'''Hodnota:''' 0-100
 +
 +
 +
'''Občerstvení''' - vyjadřuje nadprůměrnost/podprůměrnost počtu občerstvení na velikost aquaparku (dle ostatních parků v ČR)
 +
 +
'''Hodnota:''' 1 - podprůměrný počet, 2 - průměrný, 3 - nadprůměrný
 +
 +
 +
'''Služby aquaparku''' - celkové vyhodnocení služeb
 +
 +
'''Hodnota:''' rozšíření služeb-Služby aquaparku
 +
 +
 +
'''Čistota''' - vyjadřuje procentuální čistotu
 +
 +
'''Hodnota:''' 0.7
 +
 +
 +
'''Bezpečnost''' - vyjadřuje procentuální bezpečnost
 +
 +
'''Hodnota:''' 0.6
 +
 +
 +
'''Atraktivita aquaparku''' - celkové vyhodnocení atraktivity
 +
 +
'''Hodnota:'''(zvyšování atraktivity-snižování atraktivity)-Atraktivita aquaparku
 +
 +
 +
'''Cena vstupného''' - cena vstupenek
 +
 +
'''Hodnota:'''(zvyšování ceny-snižování ceny)-Cena vstupného
 +
 +
 +
'''Slevové akce''' - procentuální slevové akce na vstupném
 +
 +
'''Hodnota:''' 0.3
 +
 +
 +
'''Příjmy''' - příjmy aquaparku
 +
 +
'''Hodnota:'''zvyšování příjmů-Příjmy
 +
 +
 +
'''Zisk''' - určuje, zda je nádraží ziskové
 +
 +
'''Hodnota:''' Příjmy - Náklady
 +
 +
 +
'''Náklady''' - náklady aquaparku
 +
 +
'''Hodnota:'''zvyšování nákladů-Náklady
 +
 +
 +
'''Vytížení''' - míra vytížení aquaparku. Pokud je hodnota větší než 1, je aquapark přetížený.
 +
 +
'''Hodnota:''' Poptávka po službách/Kapacita
 +
 +
 +
'''Rozšíření''' - určuje, zda je nutné rozšíření
 +
 +
'''Hodnota:'''IF THEN ELSE( Vytížení > 0.7, 2 , 1 )
 +
 +
 +
'''Kapacita''' - maximální počet návštěvníků
 +
 +
'''Hodnota:''' 5000
 +
 +
 +
'''Poptávka po službách''' - míra poptávky po službách aquaparku
 +
 +
'''Hodnota:'''IF THEN ELSE( Poptávka po službách > Kapacita, 0, zvýšení poptávky po službách)
 +
 +
 +
'''Atrakce''' - počet atrakcí aquaparku (tobogány, skluzavky, whirlpooly, atd.)
 +
 +
'''Hodnota:'''14
 +
 +
 +
'''Počet zaměstnanců''' - počet všech zaměstnanců aquaparku
 +
 +
'''Hodnota:'''200
 +
 +
 +
'''Počet návštěvníků''' - počet návštěvníků za den
 +
 +
'''Hodnota:'''(zvyšování počtu návštěvníků-snižování počtu návštěvníků)- Počet návštěvníků
 +
  
 
==Výsledky==
 
==Výsledky==

Revision as of 22:15, 10 June 2017

Zadání

Název simulace: Aquapark

Předmět: 4IT495 Simulace systémů

Semestr: LS 2016/2017

Autor: Markéta Škodová, xskom38

Typ modelu: Systémová dynamika

Modelovací nástroj: Vensim

Definice problému

Simulace se zabývá vztahy v aquaparku Aquapalace Praha, který je v současnosti největším aquaparkem v ČR. Cílem je zjistit, čím a jak se navzájem ovlivňují entity modelu. Simulace tak slouží pro nalezení důležitých vztahů, které by mohly chod a rozvoj aquaparku silně ovlivňovat.

Metoda

Pro zpracování simulace jsem zvolila nástroj Vensim, který slouží pro simulaci systémové dynamiky. Model sleduje vývoj v horizontu několika let.

Model

Diagram kauzálních smyček:

Diagram stavů a toků:

Entity: Model byl nastaven dle výroční zprávy Aquapalace Praha z roku 2016. Byly definovány následující entity:


Parkování - vyjadřuje, zda jde dostatečný počet míst (dle statistik)

Hodnota: Ano (2), Ne (1)


Dopravní dostupnost - kvalita dostupnosti dopravními prostředky (auto, autobus, vlak, tramvaj)

Hodnota: 0-100


Občerstvení - vyjadřuje nadprůměrnost/podprůměrnost počtu občerstvení na velikost aquaparku (dle ostatních parků v ČR)

Hodnota: 1 - podprůměrný počet, 2 - průměrný, 3 - nadprůměrný


Služby aquaparku - celkové vyhodnocení služeb

Hodnota: rozšíření služeb-Služby aquaparku


Čistota - vyjadřuje procentuální čistotu

Hodnota: 0.7


Bezpečnost - vyjadřuje procentuální bezpečnost

Hodnota: 0.6


Atraktivita aquaparku - celkové vyhodnocení atraktivity

Hodnota:(zvyšování atraktivity-snižování atraktivity)-Atraktivita aquaparku


Cena vstupného - cena vstupenek

Hodnota:(zvyšování ceny-snižování ceny)-Cena vstupného


Slevové akce - procentuální slevové akce na vstupném

Hodnota: 0.3


Příjmy - příjmy aquaparku

Hodnota:zvyšování příjmů-Příjmy


Zisk - určuje, zda je nádraží ziskové

Hodnota: Příjmy - Náklady


Náklady - náklady aquaparku

Hodnota:zvyšování nákladů-Náklady


Vytížení - míra vytížení aquaparku. Pokud je hodnota větší než 1, je aquapark přetížený.

Hodnota: Poptávka po službách/Kapacita


Rozšíření - určuje, zda je nutné rozšíření

Hodnota:IF THEN ELSE( Vytížení > 0.7, 2 , 1 )


Kapacita - maximální počet návštěvníků

Hodnota: 5000


Poptávka po službách - míra poptávky po službách aquaparku

Hodnota:IF THEN ELSE( Poptávka po službách > Kapacita, 0, zvýšení poptávky po službách)


Atrakce - počet atrakcí aquaparku (tobogány, skluzavky, whirlpooly, atd.)

Hodnota:14


Počet zaměstnanců - počet všech zaměstnanců aquaparku

Hodnota:200


Počet návštěvníků - počet návštěvníků za den

Hodnota:(zvyšování počtu návštěvníků-snižování počtu návštěvníků)- Počet návštěvníků


Výsledky

Závěr

Kód