Aquapark (Vensim)

From Simulace.info
Revision as of 10:00, 10 June 2017 by Xskom38 (talk | contribs) (Created page with "==Zadání== '''Název simulace:''' Aquapark '''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů '''Semestr:''' LS 2016/2017 '''Autor:''' Markéta Škodová, xskom38 '''Typ modelu:...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zadání

Název simulace: Aquapark

Předmět: 4IT495 Simulace systémů

Semestr: LS 2016/2017

Autor: Markéta Škodová, xskom38

Typ modelu: Systémová dynamika

Modelovací nástroj: Vensim

Definice problému

Simulace se zabývá vztahy v aquaparku Aquapalace Praha, který je v současnosti největším aquaparkem v ČR. Cílem je zjistit, čím a jak je ovlivněna ziskovost a počet zákazníků. Simulace také slouží pro nalezení dalších důležitých vztahů, které by mohly chod a rozvoj aquaparku silně ovlivňovat.

Metoda

Pro zpracování simulace jsem zvolila nástroj Vensim, který slouží pro simulaci systémové dynamiky. Model sleduje vývoj v horizontu několika let.

Model

Výsledky

Závěr

Kód