Kinosál (NetLogo)

From Simulace.info
Revision as of 12:14, 20 June 2017 by Xburj18 (talk | contribs) (termín doplnění)
Jump to: navigation, search

Bude doplněno nejpozději ve středu 21.6.

Zadání

Název simulace: Kinosál

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2016/2017)

Autor: Jan Buriánek, xburj18

Typ modelu: Multiagentní

Modelovací nástroj: Netlogo 6.0.1

Definice problému

Bude doplněno.

Cíl

Bude doplněno.

Metoda

Bude doplněno.

Model

Bude doplněno.

Výsledky

Bude doplněno.

Závěr

Bude doplněno.

Kód

Bude doplněno.