Model IT firmy (Vensim)

From Simulace.info
Revision as of 20:49, 11 June 2019 by Cekj01 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
  • Název simulace: Model IT firmy
  • Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2018/2019)
  • Autor: Bc. Josef Čekan, cekj01
  • Typ modelu: Systémově dynamický
  • Modelovací nástroj: [Vensim]

Popis modelu: Simulace je postavena na fiktivní(nekonkrétní) IT společnosti, který nabízí IT služby svým zákazníkům. Těmito službami jsou například podpa vybavení svých zákazníků, správa software a podpora komunikačních potřeb zákazníků. Zákazníky této společnosti jsou taktéž společnosti povětšinou drobní maloobchodníci, malé účetní a advokátní kanceláře a malé stavební a logistické firmy. Simulace je zaměřena především na zákaznickou a zaměstnaneckou základnu, když pomocí vlivu těchto dvou faktorů ukazuje dopad na zákaznickou spokojenost s firmou a jejími produkty. Míněná IT společnost se po počátečním růstu a zisku obliby mezi zákazníky začala při své expanzi potýkat se stále se zvětšující zákaznickou nespokojeností s jejími produkty, tudíž je pro ni více než vhodné zjistit, které faktory tuto nespokojenost způsobují tak, aby mohla udržet případně vylepšit svou reputaci mezi zákazníky.

Cíl simulace

Cílem modelu je umožnit zjistit jaké faktory mají na zákaznickou spokojenost největší vliv, případně umožnit společnostem pomocí modelu zjistit, jak tyto faktory ve vlastní firmě nastavit tak, aby se zákaznická spokojenost s produkty firmy zvyšovala.

Metoda

Simulace je zpracována v programu Vensim. Téma simulace bylo takto zpracováno jelikož není třeba sledovat pohyby jednotlivých aktérů či agentů či faktorů, ale jde hlavně o výsledné hodnoty, případně vývoj těchto hodnot v grafech. Zároveň se jedná o úlohu pro Vensim víceméně typickou.

Model

Vzorce

V následující části jsou popsány veškeré vzorce, které byly během simulace užity.

Primární proměnné

Operativní proměnné

Výsledky

Závěr

Kód

Reference