Difference between revisions of "Optimalizace centrálního skladu (Simprocess)"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
m (Detaily modelu)
m (Entity)
Line 33: Line 33:
 
== Entity ==
 
== Entity ==
 
'''Kg/paleta:'''
 
'''Kg/paleta:'''
* pro okurky je krabicí tzv. „karton“ (dále jen karton) a záleží na rozměrech kusu zboží. V případě okurky - musí být zboží před nakládkou od dodavatele přetřízeno (tzv. „kalibrace“) než je uloženo do krabice/kartonu. Kamion, který každý den (pokud je úroda
+
* pro okurky je krabicí tzv. „karton“ (dále jen karton) a záleží na rozměrech kusu zboží. V případě okurky - musí být zboží před nakládkou od dodavatele přetřízeno (tzv. „kalibrace“) než je uloženo do krabice/kartonu. Kamion, který každý den (pokud je úroda, lze denně naplnit aspoň jeden kamion jedné komodity) veze zboží v hmotnosti okolo 20 tun (20.000 kg)
a lze denně naplnit aspoň jeden kamion) veze zboží v hmotnosti okolo 20 tun (20.000 kg)
 
  
 
   naměřené hodnoty z dostupných dat ze skladu ''Nor(20197.5,217.8)'' pro denní dodávku kamionu
 
   naměřené hodnoty z dostupných dat ze skladu ''Nor(20197.5,217.8)'' pro denní dodávku kamionu

Revision as of 22:32, 11 June 2019

  • Název simulace: Optimalizace skladu
  • Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2018/2019)
  • Autor: Bc. Martin Jirsa
  • Typ modelu: Diskrétní simulace
  • Modelovací nástroj: SIMPROCESS

Popis modelu: Obchodní společnost Romagris s.r.o., nakupuje zboží od různých dodavatelů. Zboží je dovezeno do centrálního skladu u Prahy, kde je přerozděleno a odvezeno do menších skladů, které pak zboží distribuují koncovým zákazníkům (obchodníkům, řetězcům). Centrální sklad funguje převážně pro přerozdělování jednotlivých objednávek a vlastní skladovací zásoby jsou minimální. Simulace bude zaměřena na pracovní procesy vytíženosti zaměstnanců a přerozdělování zboží na lokální sklady. Každý z lokálních skladů posílá objednávku na dané množství do centrálního skladu. Pracovníci skladu přerozdělují zboží na paletách popř. kartonech, dle kódu lokálních skladů. Každý pracovník má zavedenou normu na hodinu, kolik musí zpracovat palet/kartonů se zbožím. Lokální sklady se nacházejí v Ostravě, Brně, Plzni, Českých Budějovicích a v Liberci


Cíl simulace

Účelem této simulace je zjistit optimální vytížení zaměstnanců, které je potřeba na zpracování objednávek pro distribuci do dalších skladů, které musí pracovníci skladu zpracovat v co nejkratším čase a s nejnižšími možnými náklady, aby obchodníci a řetězce měly včas dostatek zásob, s minimálními ztrátami a prostoji.

Metoda

Model je vytvořen pomocí softwaru SIMPROCESS, ve kterém lze dobře simulovat proces a fungování skladu. Lze také dobře nastavit množství odchylek a ztrát, ke kterým při nakládce i vykládce dochází a je třeba s nimi počítat, jelikož vychází z reálných dat, získaných z faktur a dodacích listů firmy Romagris s.r.o., která působí zde v ČR jako jeden z významných dodavatelů především zemědělských produktů z Rumunska, Řecka a ostatních zemí.

Detaily modelu

Předmětem modelu bude zboží zemědělské výroby a to okurky 1. jakosti viz tabulka 3.1

OKURKY 1. jakost
kalibr (ks) 250-300 gramu 300 - 400 gramu 400 - 500 gramu
CELKEM 16 ks/karton 14 ks/karton 12 ks/karton

tabulka 3.1

Entity

Kg/paleta:

  • pro okurky je krabicí tzv. „karton“ (dále jen karton) a záleží na rozměrech kusu zboží. V případě okurky - musí být zboží před nakládkou od dodavatele přetřízeno (tzv. „kalibrace“) než je uloženo do krabice/kartonu. Kamion, který každý den (pokud je úroda, lze denně naplnit aspoň jeden kamion jedné komodity) veze zboží v hmotnosti okolo 20 tun (20.000 kg)
  naměřené hodnoty z dostupných dat ze skladu Nor(20197.5,217.8) pro denní dodávku kamionu


Paleta:

  • základním a nejvíce aktuálně využívaným druhem palety je tzv. „EURO“ paleta, která má rozměry 80 cm x 120 cm
  Na jednu paletu lze dle dostupných dat uložit gramáž všech kartonů s okurkami Nor(582.8,18.8) s touto hodnotou

ve standardním (nejvíce požadovaném) 300 – 400 g kalibru.

Modely

• Vymodelování stávajícího procesu přerozdělování zboží mezi jednotlivými sklady, dle dat ze skladu.

• Model optimalizace počtu pracovníků dle denního příjmu na centrální sklad.

• Maximální možné vytížení pracovníků skladu dle skladovacích a personálních kapacit

Procesy

• Příjem zboží – do skladu přijede kamion od dodavatelů (pěstitelé, výrobci)

• Vykládka/složení zboží do speciálních chladících místností.

• Kontrola objednávky (zda dorazilo vše, co bylo objednáno) a pokud ne:

 reklamace = fakturuje se pouze prodané a nepoškozené zboží - řešeno procentuální chybovostí ze získaných dat,
 chyba představuje hodnotu okolo 2,5% vadného zboží z celkové hmotnosti kamionu

• Načtení zboží do systému

• Překládka, třídění a odeslání na lokální sklady.

Schéma procesu

Optimalizace procesy.png

Výsledky

Vzhledem k narůstající složitosti modelu (a bohužel omezenosti trial verze Simprocesu), který by bylo možné rozšířit o více entit a procesů pro další komodity (např. rajčata, melouny) a jejich kalibrace, byla simulace zjednodušena na procesy týkající se zboží okurek, v daném kalibru 300-400 gramů, avšak nejčastěji požadovanou komoditou českými řetězci v letošní sezóně.

Jednodenní simulace

Výsledky jednodenní 12-hodinové simulace:

  • celková vytíženost pro 2 zaměstnance a jeden kamion denně
Využití zdrojů
Jméno entity Vygenerováno V systému Zpracováno
kg 19914 0 19914
paleta 73 0 73
vyřazená paleta 1 0 1
Využití zdrojů
Jméno Zdroje Def. kapacita Nečinnost Vytíženost v % Plánované Neplánované
Kontrolor kvality 1 38,333% 61,667% 0,000% 0,000%
Skladník-ještěrka 1 60,583% 39,417% 0,000% 0,000%
Celkový počet entit při vybrané činnosti
Jméno aktivity Jméno entity Celkem Přijato Přetr.v aktivitě Celkově ukončeno Nezpracováno
PLZEŇ Paleta 9 0 9 0
LIBEREC Paleta 9 0 9 0
ČESKÉ BUDĚJOVICE Paleta 7 0 7 0
BRNO Paleta 4 0 4 0
OSTRAVA Paleta 7 0 7 0

Závěr

Během simulace se vyskytly problémy především ve množství simulovaných dat, např. "týdenní" simulace trvala více jak 15 minut! Přesto však zjištěné výsledky zobrazují zajímavou skutečnost vytíženosti pracovníků skladu a celkových počet zpracovaných jednotek zboží.

Soubory

File:OPTIMALIZACE SKLADU.zip

Reference

http://www.hortifruct.ro/

http://www.cerozfrucht.cz/

https://gr.linkedin.com/in/fanourakis-dimitrios-465328b

https://www.fruitlogistica.com/About/ShortDescription/