Search results

Jump to: navigation, search
 • ...disciplinární předmět zahrnující znalosti z řady oblastí jako jsou ekonomie, statistika, programování, modelování, ad. Pokud nejste z VŠE, ale k t
  2 KB (292 words) - 23:04, 6 October 2012
 • [[Category:Ekonomie]]
  17 KB (2,799 words) - 22:43, 20 June 2012
 • ...ntní faktor. Každý si nyní jistě vzpomíná na hodiny [[Economics/cs |ekonomie]], kde nám bylo do hlavy vtloukáno, že hodnota peněz získaných nyní
  30 KB (5,438 words) - 23:59, 20 June 2012
 • ...reklamy a vysokými zisky.“<ref name="Mankiw">MANKIW, Gregory N: Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-891-1. s. 353)</ref> [[Category:Ekonomie]]
  24 KB (4,310 words) - 17:55, 2 April 2014
 • ...á data není složité získat, vyskytují se takřka v každé učebnici ekonomie. Už tam je celkově dokázáno, že je rozdíl mezi krátkodobou a dlouhod :: Dobrý den, ale to co je v učebnicích ekonomie nejsou reálná data, ale ekonomické modely. Reálná data jsou reálná d
  5 KB (965 words) - 14:07, 3 June 2015
 • Studenti ekonomie si možná vzpomenou na aktivistickou měnovou politiku, která měla vyrov
  21 KB (4,062 words) - 08:16, 27 May 2018
 • * Ekonomie
  17 KB (2,783 words) - 18:00, 31 May 2017
 • ...ch, od počítačové vědy, inženýrství a operačního výzkumu až po ekonomie. Často je nutné řešit problémy nebo přijímat rozhodnutí bez komplex
  14 KB (2,405 words) - 22:09, 12 June 2020
 • ...skal také řadu různých ocenění například Izraelskou cenu v oblasti ekonomie (2002), Nemmersovu cenu (2004) nebo cenu EMET (2010). V poslední řadě je ...heory/cs|teorie her]], vyjednávání a dalších souvisejících oblastí ekonomie. Jako jeho největší přínos je určitě považován článek Perfect Eq
  18 KB (3,335 words) - 09:23, 28 May 2022
 • Zde se váže pojem užitková funkce, který je převzat z mikro ekonomie a význam této funkce specifikuje zvýhodnění jedné strany a určuje ho
  15 KB (2,691 words) - 20:23, 3 June 2022