Difference between revisions of "User:Agata"

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
(Created page with " == Zadání == <b>Název simulace:</b> Šíření kůrovce a jeho regulace <br /> <b>Předmět:</b> 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016) <br /> <b>Autor:</b> Bc. Agata Ja...")
 
(Blanked the page)
 
Line 1: Line 1:
  
== Zadání ==
 
<b>Název simulace:</b> Šíření kůrovce a jeho regulace <br />
 
<b>Předmět:</b> 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016) <br />
 
<b>Autor:</b> Bc. Agata Janeczková <br />
 
<b>Typ modelu:</b> Multiagentní model <br />
 
<b>Modelovací nástroj:</b> NetLogo <br />
 
 
== Definice problému ==
 
 
Simulace se bude zabývat aktuálním problémem přemnožení lýkožrouta smrkového (dále jen kůrovce) v českých lesích. Velký vliv na jeho šíření mají skládky vytěženého dříví, které kůrovec přednostně obsazuje. Za dlouhodobé skladování dříví v lese může jeho nedostatečný odbyt. Jako výchozí bude pravděpodobně zvolena situace, kdy nastal tzv. zvýšený stav. Ten nastane, vytěžíme-li více jak 1 m<sup>3</sup> kůrovcového dříví na 5 ha lesa. Simulací bych chtěla nastínit, jak by bylo možné v takovém případě postupovat, aby les utrpěl minimální ztráty. K ochraně skládek budou použity insekticidní sítě, které brouka při kontaktu kontaminují a během relativně krátké doby umírá. <br /><br /> Simulována by tedy byla regulace kůrovce primárně pomocí použití ochranných sítí na skládkách. Dále bude například možné nastavení frekvence vyvážení vytěženého dříví či vysazování mladých stromků. Přitom budou sledovány náklady především na ochranné sítě tak, aby se jejich zavedení ještě vyplatilo. Model bude abstrahovat od detailního procesu rozmnožování a vývoje kůrovce.
 

Latest revision as of 16:36, 30 April 2016