Výtíženost posilovny (Simprocess)

From Simulace.info
Revision as of 21:17, 11 June 2019 by Xmatm82 (talk | contribs) (Created page with "* '''Název simulace:''' Vytíženost posilovny * '''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů (LS 2018/2019) * '''Autor:''' Bc. Martin Matějka * '''Modelovací nástroj:''' [h...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Název simulace: Vytíženost posilovny
  • Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2018/2019)
  • Autor: Bc. Martin Matějka
  • Modelovací nástroj: SIMPROCESS

Definice problému

Definice problému: V dnešní době je velice populární zajít si zacvičit nebo se jen tak protáhnout do pohodlné, hezky vybavené posilovny. Jelikož je tento způsob cvičení v dnešní době tak populární, je dobré vědět, jak si na tom určitá posilovna stojí z hlediska schopnosti pokrytí návševnosti. Jak z pohledu zákazníka, tak i provozního, co by mohl zlepšit. 
Mají dostatek místa? Dostatek nástrojů či pomůcek na posílování? Mají všichni možnost se dojít osprchovat bez delšího čekání nebo nevázne to hnedka u vchodu při koupi vstupenky?

Popis modelu

V simulaci jsou zahrunuty tyto entity:

  • Posilovna
  • Cardio
  • Stretching

Jedná se o různé druhy návštěvníků posilovny. Zprvu bylo plánovano, že pro jednodlivé tyto entity budou rozdílné zdroje potřebné k posilování. Jakožto návštěník posilvny bude využívat posilovací stroje, návštěvník cardia stroje na zlepšení fyzičky a streching návštěvník potřebuje kus v m2 pro protahování. Bohužel kvůli omezenosti počtu akcí v trial verzi programu, jsem musel proces cvičení ořezet pouze na zdržení, který návštěvník průměrně stráví v posilovně.

Dále byly zahrnuty tyto zdroje:

  • Kasa
  • Skřínka
  • Sprcha

Bohužel z již uvedeného důvodu nebylo možné dále zahrnout zdroje posilovací stroje, cardio stroje a rozhoha, přesto že byl proveden důkladný model posilovy o její rozloze a počtu zařízení (viz obrázek Fatctory PRO - Smíchov model).

Zkrácený popis simulace: Různé entity návštěvníků jsou generovány v různých interval s menším rozsahem náhodnosti, ale v přibližném poměru 60/30/10%. U vstupu musí strávit chvilku na kase a pokračovat do šatny. Zde získá skřínku, která bude obsazená po celou dobu cvičení. Následuje proces cvičení, který byl bohužel zkrácen jen na 90 min zdržení. Po cvičení návštěvník jde do sprch, kterou využívá přibližně 15 min. Poté se vrací ke skřínce kterou po 10 min uvolní dalšímu návštěvníkovi. Při odchodu musí využít na 50 sec jednu ze dvou kas, které slouží i návštěvníkům při vstupu.

Celý tento proces byl simulován pouze v jednodením cyklu posilovny od 6:00 do 23:00.

Model procesu a tabulky zahrunutých hodnot
Fatctory PRO - Smíchov model

Výsledky

Závěr

Kód