Atraktivita pekárny

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Výzkumná zpráva k semestrálnímu projektu pro předmět 4IT495 Simulace systémů. (LS 2012/2013, Vysoká Škola Ekonomická)

Název projektu:Atraktivita pekárny
Předmět:4IT495 Simulace systémů
Semestr:LS 2012/2013
Autor:Bc. Martin Šverák
Typ modelu:Systémová dynamika
Modelovací nástroj:Vensim

Definice problému

Motivace k tématu: Naše rodina vlastní rodinný podnik, jehož součastí je pekárna s cukrárnou a obchod s potravinami. Pomocí tohoto modelu bych rád zjistil, jaký faktor má největší vliv na získaní zákazníků, nebo-li který faktor má největší vliv na jejich rozhodnutí kam půjdou pečivo koupit.

Popis modelovaného systému: Pekárna se nachází ve městě Prachatice, které má přibližně 10 tisíc obyvatel. Ve městě se nacházejí 3 konkurenční pekárny, které denně pečou čerstvé pečivo a kvalita jejich výrobků je velmi podobná. Naše pekárna je jendou z oněch 3, avšak má jednu výhodu oproti ostatním a to že peče i nejrůznější druhy sladkého pečiva od variací koláčů po koblihy či zákusky. Dále je v Prachaticích dalších 8 řetězců s potravinami ve kterých je možné si pečivo koupit. Pečivo v řetězcích, ale nevykazuje takovou kvalitu jako pečivo v pekárnách a nemá tak rozmanitý výběr jako pekárny.

Cíl simulace: Cílem simulace je určit jaké parametry nejvíce ovlivňují celkový faktor "A" - atraktivita pekárny, nebo-li co nejvíce ovlivňuje zákazníka při rozhodnutí kam pečivo dojít koupit.

Metoda

Na zpracování tohoto modelu by se pravděpodobně dalo použít multiagetní simulace realizovaná například v programu NetLogo. Další možností je model řešit pomocí systémové dynamiky například v programu Vensim. První varianta by byla značně náročnější na vytvoření modelu a především na přídání jednotlivých funkcí typům zákazníků [1]. Z tohoto hlediska bude vhodnějším nástrojem program Vensim, který má v sobě již spoustu funkcí zabudovaných. Dalším faktorem nahrávajcím pro výběr Vensimu je fakt, že nás nezajímavá grafické zpracování pohybu agentů v modelu, ale spíše nám jde čiste o výsledné hodnoty, které jsou ve Vensimu více přehledné [2]

Model

Primární hodnoty v modelu
Příjemnost obsluhy - na příjemnost obsluhy má vliv výše platu a četnost absolvování školících kurzů. Naopak proti příjemnosti obsluhy působí délka otevírací doby a s tím spojené pracovní nasazení jednotlivých zaměstnanců a zároveň teplota v obchodě, s kterou se většina pekáren potýká v případě propojení obchodu s výrobnou.
Vzorec: (zlepšení nálady-zhoršení nálady)-Příjemnost obsluhy*0.1+6/12

Rychlost obsluhy - na rychlost obsluhy má vliv výše platu a četnost absolvování školících kurzů. Naopak proti příjemnosti obsluhy působí délka otevírací doby a s tím spojené pracovní nasazení jednotlivých zaměstnanců a zároveň teplota v obchodě, s kterou se většina pekáren potýká v případě propojení obchodu s výrobnou.
Vzorec: ( zrychlení obsluhy-zpomalení obsluhy )-Rychlost obsluhy*0.1+7/12

Cena pečiva - na růst ceny pečiva mají vliv kvalita a rozmanitost pečiva. Dále také vzhled prodejny, z důvodu zvedání cen po větších investicích. Dále na cenu pečiva má vliv i výše platu nebo četnnost školení, které také něco stojí. Naproti tomu proti zvýšení ceny působí zlepšení technologické vybavenosti, které snižuje náklady během výroby.
Vzorec: ((zdražení pečiva-zlevnění pečiva)-Cena pečiva*0.1+12/12*2)+Zvýšení ceny

Kvalita pečiva - kvalitu pečiva zvyšuje kvalifikovanost zaměstnaných pekařů a zlepšení technologické vybavenosti výroby. Naproti tomu proti zvýšení kvality působí rozšíření počtu druhů pečiva, kvůli kterému nemůžeme věnovat dostatečnou péči každému z nich. A pak také rostoucí trvanlivost pečiva, která se zajišťuje pomocí přidání různých stabilizátorů a emulgátorů, které ale zároveň dělají z původního "BIO" produktu, produkt běžný.
Vzorec: (zvýšení kvality-snížení kvality)-Kvalita pečiva+10/12

Teplota na obchodě - Teplotu na obchodě většinou souvisí se spojením obchodu s výrobou, kde běží několika etážová pec na 300°C po celý den. Problémem dále býva nemožnost aplikace běžné klimatizace z důvodu vytížení elektrické síťě, které je v pekárenských provozech už tak veliké. Proti zvýšení teploty nebo dokonce jejímu snížení působí zlepšení technologické vybavenosti, které si můžeme představit ve formě zateplení pecí, moderní výlohy s funkcí ventilace a další ...
Vzorec: ( zvýšení teploty-snížení teploty )-Teplota na obchodě+1/12

Kvalifikovanost pekařů - Kvalifikovanost pekařů zvýšíme pomocí četnějších školení.
Vzorec: (zvýšení kvalifikace)-Kvalifikovanost pekařů*0.1

Trvanlivost pečiva - Trvanlivost pečiva zvýšíme díky lepší technologické vybavenosti.
Vzorec: (zvýšení trvanlivosti*0.1)-Trvanlivost pečiva*0.1+3/12

Reference - Na reference od ostatních mají vliv téměř veškeré aspekty, které si dokážeme při hodnocení pekárny vybavit.
Vzorec: (zlepšení referencí-zhoršení referencí)-Reference*0.1+8/12

Atraktivita pekárny - cílová hodnota, na které se snažíme zjistit co ji jakým způsobem ovlivňuje. Vzorec: (zvýšení atraktivity-snížení atraktivity)-Atraktivita pekárny

Jednotlivé sledovaní hodnoty jsme v modelu navýšili, podle toho jak si je zákazníci ve vyplněných dotaznicích ocenili. V dotazníku dostali na výběr 12 kritérií, která měli srovnat podle toho, jak jsou pro ně při volbě kam jít pečivo nakoupit důležité.
Výsledky průzkumu od nejvíce získaných hlasů:
1. Cena pečiva - 12/12
2. Slevy - 11/12
3. Kvalita - 10/12
4. Vzdálenost od centra - 9/12
5. Reference - 8/12
6. Rychlost obsluhy - 7/12
7. Příjemnost obsluhy - 6/12
8. Rozmanitost pečiva - 5/12
9. Otevírací doba - 4/12
10. Trvanlivost pečiva - 3/12
11. Vzhled obchodu - 2/12
12. Teplota v obhodě - 1/12

Na následujícím obrázku můžeme vidět diagram kauzálních smyček.

Atraktivita pekárny CLD.PNG

Operativní proměnné v modelu
Slevy - tato proměnná může nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 5. Kde můžeme jednotlivé bodové hodnoty vysvětlit následovně:
0-0.999 Pekárna postrádá jakýkkoliv program slev. Jedinnými slevami jsou krátkodobé akce ve výšši 5 %.
1-1.999 Pekárna má měsíční program slev, který obměňuje maximálně jednou za 3 měsíce. Výše slev se pohybuje okolo 10 %. Nejsou vyjímkou ani krátkodobé akce s výšší až 10 %.
2-2.999 Pekárna má měsíční program slev, který obměňuje maximálně jednou za 2 měsíce. Výše slev se pohybuje v rozmezí 5 - 10 %. Nejsou vyjímkou ani krátkodobé akce s výšší až 15 %.
3-3.999 Pekárna má měsíční program slev, který každý měsíc obměňuje. Výše slev se pohybuje v rozmezí 5 - 10 %. Nejsou vyjímkou ani krátkodobé akce výšší až 20 %.
4-5.000 Pekárna má týdenní program slev, který každý týden obměňuje. Výše slev se pohybuje v rozmezí 5 - 10 %. Nejsou vyjímkou ani krátkodobé akce s výšší až 20 %.
Otevírací doba - tato proměnná může nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 3. Kde můžeme jednotlivé bodové hodnoty vysvětlit následovně:
0-0.999 Pekárna má denní otevírací dobu od 4 do 6 hodin.
1-1.999 Pekárna má denní otevírací dobu od 6 do 8 hodin.
2-3.000 Pekárna má denní otevírací dobu od 8 do 12 hodin.
Školení - tato proměnná může nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 5. Kde můžeme jednotlivé bodové hodnoty vysvětlit následovně:
0-0.999 Pekárna žádné školení neprovozuje.
1-1.999 V pekárně dochází ke školení pouze 1 během přijímaní zaměstnanců.
2-2.999 V pekárně dochází ke školení jednou za 5 let.
3-3.999 V pekárně dochází ke školení jednou za 2 let.
4-5.000 V pekárně dochází ke školení jednou za 1 let.
Plat - tato proměnná může nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 5. Kde můžeme jednotlivé bodové hodnoty vysvětlit následovně:
0-0.999 Velice podprůměrný plat.
1-1.999 Podprůměrný plat.
2-2.999 Průměrný plat.
3-3.999 Nadprůměrný plat.
4-5.000 Velice naprůměrný plat.
Přesné hodnoty, zde nemohu uvádět z důvodu zveřejňování interních informací, proto pro tuto hodnotu musí postačit, takto skromné slovní ohodnocení.
Rozmanitost pečiva - tato proměnná může nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 5. Kde můžeme jednotlivé bodové hodnoty vysvětlit následovně:
0-0.999 Pekárna nabízí pouze chléb, rohlíky a housky.
1-1.999 Pekárna nabízí chléb, rohlíky, housky pár druhů celozrnného pečiva.
2-2.999 Pekárna nabízí chléb, rohlíky, housky pár druhů celozrnného pečiva. K tomu navíc nabízí úzký sortiment sladkého pečiva.
3-3.999 Pekárna nabízí chléb, rohlíky, housky pár druhů celozrnného pečiva. K tomu navíc nabízí široký sortiment sladkého pečiva.
4-5.000 Pekárna nabízí chléb, rohlíky, housky pár druhů celozrnného pečiva. K tomu navíc nabízí široký sortiment sladkého pečiva, čajového pečiva a sortiment zákusků.
Vzhled pekárny - tato proměnná může nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 3. Kde můžeme jednotlivé bodové hodnoty vysvětlit následovně:
0-0.999 Pekárna má svůj vzhled déle než 10 let. Nedochází ani k opravám poškození.
1-1.999 Pekárna má svůj vzhled déle než 5 let. Dochází pouze k velmi nutným opravám.
2-3.000 Pekárna je do 5ti let po rekonstrukci. K veškerým opravám dochází téměř okamžitě.
Teplotní stav - tato proměnná může nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 3. Kde můžeme jednotlivé bodové hodnoty vysvětlit následovně:
0-0.999 Teplota na obchodě se v i v teplých dnech pohybuje maximálně okolo 24°C.
1-1.999 Teplota se v běžném provozu pobybuje na hraně 24°C. V teplých dnech však hranici 24°C lehce překročí. 2-3.000 Na obchodě se podaří teplotu dostat pod 24°C pouze přes zimu. V ostatních letních obdobích převyšuje hranici 24°C. Technologická vybavenost - tato proměnná může nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 5. Kde můžeme jednotlivé bodové hodnoty vysvětlit následovně:
0-0.999 Velice zaostalé vybavení pekárny.
1-1.999 Zaostalé vybavení pekárny.
2-2.999 U menší části vybavení došlo již k modernizaci.
3-3.999 U větší části vybavení došlo k modernizcaci.
4-5.000 Veškeré vybavení související s výrobou pečiva bylo již modernizováno.
Vzdálenost od centra - tato proměnná může nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 10. Kde můžeme jednotlivé bodové hodnoty vysvětlit následovně:
Jednotlivé, hodnoty jsou rovny metrům vzdálenosti pekárny od centra, kde hodnota 1.000 je rovna vzdálenosti 1 kilomet od centra.
Zvýšení ceny - tato proměnná může nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 2. Kde můžeme jednotlivé bodové hodnoty vysvětlit následovně:
Jednotlivé, hodnoty odpovídají procentuálnímu navýšení ceny.

Na následujícím obrázku můžeme vidět základní verzi diagramu datových toků.

Atraktivita pekárny DFD.PNG

Na následujícím obrázku můžeme vidět verzi diagramu datových toků nasazený na naší pekárnu KLAS, čili veškeré operativní proměnné byli nastaveny podle naší prodejny.

Atraktivita pekárny DFD - KLAS.PNG

Výsledky

Ve výsledcích bylo použito nastavení jednotlivých operativních proměnných podle naší prodejny. Z výstupu je jasně patrný fakt, že atraktivita naší pekárny se drží v kladné hodnotě což je pozitivní a poté se hodnota atraktivity ustálý.

Atraktivita pekárny-výsledek.PNG

Zajímavý je také výstup, kde můžeme velice přehledně vidět co nám přesně výslednou atraktivitu pekárny ovlivňuje.

Atraktivita pekárny-výsledek2.PNG

Závěr

Systém je v momentálním nastavení funkční. Tato verze určená pro obchody z oblasti pekárenství případně cukrářství, by mohla sloužit jako výchozí základ pro modifikace na jiná odvětví. V závěru jsme došel ke zjištění, že mohu odsouhlasit názor zákazníků, který vyšel z dotazníků naší firmou položených, ceny jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících atraktivitu pekárny. Avšak oproti dotazníkům, vzešel ze systému jako velmi důležitý faktor ovlivňující atraktivitu pekárny, proměnná Reference. Model může sloužit pro existující obchody se zájmem na budoucí investice, kde by jim mohl model naznačit kam by byli investice nevýhodnější vzhledem ke zvýšení atraktivity.

Reference

  1. WILENSKY, Uri. NetLogo [online]. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL., 2011, c2011 [cit. 2012-01-17]. Dostupné z: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
  2. VENSIM, © 2012 [online]. Dostupné z: http://vensim.com/

Kód

File:Atraktivita pekárny Causal Loop Diagram.mdl
File:Atraktivita pekárny Data Flow Diagram.mdl