Program slev u prodejce počítačového HW

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Tato stránka je slouží jako výzkumná zpráva k simulaci představující semestrálním projekt pro předmět 4IT495 Simulace systémů (LS 2011/2012).

 • Název simulace: PROGRAM SLEV U PRODEJCE POČÍTAČOVÉHO HW
 • Typ práce: VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
 • Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2011/2012)
 • Autor: Ondřej Kuděla
 • Typ modelu: Monte Carlo
 • Provedeno v: MS Excel 2007

Úvodní odstavec

Definice problému

Prodejce počítačového HW uvažuje o novém programu pro své zákazníky, kterým by nabízel slevy ze standartní ceny zboží. Účast v programu bude podmíněna souhlasuem k zasílání pravidelných nabídek e-mailingem. Prodejce bude upozorňovat na zboží, které zlevnilo např. díky změně kurzu zahraniční měny, či vstupu nové technologie na trh a stalo se tak relativně levnějším. Simulace znázorňuje zisk, který obchodník získá nastavením dané slevy, od 4% do 20%.

Cíl simulace

Simulace by měla podpořit rozhodnutí managera, jak systém slev nastavit, tak aby maximalizoval zisk, lze z něj rovněž vyčíst i jak maximalizovat obrat.

Metoda

Tato úloha je typická pro řešení simulací metodou Monte Carlo, kterou jsem se rozhodl řešit pomocí programu MS Excel 2007.

Model

Model vychází z rozdělení nabízeného zboží do několika skupin podle jejich prodejní ceny, velikost každé této skupiny je vyjádřena množstvím položek v ní. Model bere do úvahy prodejní cenu, z níž je vypočítáván zisk (u každé položky 15%) a tedy i náklady. Pokud bude slevy poskytnutá obchodníkem menší než 4%, zákazníky to nezláká k nákupu, nárůst v tomto modelu pozorujeme až od slevy 4%. Velikost slevy v procentech a nárustu objednávek také v procentech je vyjádřen jednoduchou přímou úměrou a lze jej tedy upravit do požadovaných hodnot získaných z analytického nástroje. Sleva se vždy dává z prodejní ceny, pokud je tedy sleva větší než zisk, prodejce je ve ztrátě (což však může být vyváženo např. subvencí).

Parametry modelu

 • Výnosy
 • Náklady
 • Zisk
 • Poskytnutá sleva
 • Množství položek v cenové kategorii
 • Průměrná cena v kategorii

Výsledky

Základní data s náhodnou veličinou byla interpretována na 30 000 řádcích tabulky, z toho získaná data byla následně přetransformována do sloupců podle výše jednotlivých slev a z nich vypočítán zisk, který prodejce poskytnutí dané slevy, spolu s odpovídajícím nárůstem objednávek, přinese.

Graf zobrazující zisk z poskytnutých slev

Závěr

U všech řádků byl nejvyšší zisk u slevy 10%, pomocí níž tedy obchodník maximalizuje zisk. Pro maximalizaci obratu by pak bylo nutné zvolit slevu 15%, při níž má obchodník již nulový zisk.

Kód

Media:Simulace_xkudo04.xlsx