Simulace ideálního rozložení hokejových hřišť (SIMPROCESS)

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
 • Název simulace: Simulace ideálního rozložení hokejových hřišť
 • Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2018/2019)
 • Autor: David Lisý
 • Typ modelu: Diskrétní simulace
 • Modelovací nástroj: SIMPROCESS

Popis modelu: Model popisuje celý process rybníkového hokeje a to počínaje příchodem entity hráč na stadion, následnou transformaci do jedné ze 3 výkonnostních skupin až po samotné hraní až odchod ze stadionu.

Entitní typy

 • profesionální hráč (entita playerPro, tvoří přibližně 15% hráčů)
 • pokročilý amatérský hráč (entita playerSemi, tvoří přibližně 60% hráčů)
 • amatérský hráč začátečník (entita playerLow, tvoří přibližně 25% hráčů)

Cíl simulace

Účelem této simulace bylo pomocí simulací zjistit, jaké by mělo být optimální rozvržení hracích ploch, tak aby byly co nejefektivněji využity a všichni hráči se dostali co nejvíce do hry.

Resource

Jako resource, tedy zdroj jsou považována hokejová hřiště na rybníkový hokej, kterých máme celkově 6, přičemž každé jedno bude dedikované právě jednému entitnímu typu.

Problémy

 • Problem střídání – vyřešeno za použití componenty gate a semaforu, což řídilo střídání a vstup hráčů na ledovou plochu
 • Problem odchodu hráče domů po odehrání hodiny a půl – vyřešeno za pomoci entitního atributu, který má defaultně nastavenou hodnotu 0 a do něhož se ukládá každé odehrané střídání a po dosažení určité hodnoty, hráče odešle domů

Celkově byly provedeny 3 simulace

Simulace č.1

Rozdělení hracích ploch:

 • playerPro – 1 hřiště
 • playerSemi – 3 hřiště
 • playerLow – 2 hřiště

Výsledky byly následující:

Obr 1.PNG

 • Lze vidět, že 198 hráčů střední výkonnostní úrovně se vůbec nedostalo do hry, což zcela jednoznačně není vyhovující stav. Majitel daného zimního stadionu by se tedy měl rozhodnout pro opatření, které by tento problém odstranilo. Byla tedy provedena další simulace.

Simulace č.2

 • Bylo provedeno opatření, kde byl zkrácen celkový hrací čas hráčům střední výkonnostní úrovně o půl hodiny, tedy na 60 minut. Hráči si tedy při zakoupení vstupenky zaplatí stejně, ale za méně času. Výsledky této simulace pak jsou následující:

Obr 2.PNG

 • Zde již pozorujeme mírné zlepšení, do hry se nedostalo 122, což je o 76 hráčů méně než v předchozí simulaci. Avšak stav stále není ideální

Simulace č.3

 • Ředitel zimního stadionu se tedy rozhodl přistoupit ještě k jednomu řešení. Jak již v návrhu simulace bylo avizováno, rozdělení na výkonnostní kategorie má pozitivní vliv na kvalitu hry, ale přes 100 hráčů kteří se nedostanou do hry tento faktor razantně snižuje a tedy i spokojenost lidí se službami zimního stadionu. Bylo tedy učiněno rozhodnutí, že nejlepší třetina hráčů z pokročilých amatérů, bude hrát s profesionály a těm rovněž bude přiděleno o jedno hriště navíc.

Rozdělení zdrojů a entit tedy bude následující:

 • playerPro – 2 zdroje a 35% hráčů
 • playerSemi – 3 zdroje a 40% hráčů
 • playerLow – 1 zdroj a 25% hráčů

Výsledky tohoto rozhodnutí pak byly následující:

Obr final.PNG

 • Toto už je pro majitele zimního stadionu přijatelný stav. Do hry se nedostalo pouhých 16 hráčů a to je stav, který může nastat kdykoliv a je nutno s tímto počítat. Přesto by zcela jistě dalším a dalším bádáním a opětovným simulacím tento stav ještě o malinko snížit.

Závěr

 • Tato simulace byla ryze praktického charakteru, kdy tvorbou reálného modelu a následným opakováním simulací bylo nalezeno téměř optimální rozdělení hráčských skupin a zdrojů tak, aby byly ledové plochy co možná nejlépe využity a hráči byli s výslednou kvalitou hry a svým herním vytížením co možná nejvíce spokojeni.

Soubory

File:Hokej final.spm