Simulácia ziskovosti carsharingovej spoločnosti (Vensim)

From Simulace.info
Jump to: navigation, search


Summary

Názov simulácie: Simulácia ziskovosti carsharingovej spoločnosti (Vensim)

Autorka: Barbara Moreová, morb04

Typ modelu: Systémovo dynamický

Modelovací nástroj: Vensim

Cieľ simulácie

Cieľom simulácie je napodobniť model existujúcej carsharingovej spoločnosti a na základe aktuálnych reálnych dát zistiť, ako sa bude v ďalších rokoch vyvíjať jej ziskovosť. Model má mať tiež možnosť upravovať vstupné parametre niektrorých premenných a umožniť tak, aby bol model použiteľný napríklad pri rozšírení užívateľskej základne, pri zmene počtu áut vo flotile, alebo aby vedel model reagovať na rôzne externé faktory ako zmeny cien pohonných hmôt, priemernej mzdy alebo cien vlastných služieb v reakcii na zmenu trhovej ceny prepravných služieb. Model umožňuje sledovať zmeny príjmov a výdajov pri rôznych pomeroch áut, jázd, cien či ďalších premenných a pomocou modelu sa preto dá nájsť najlepšia kombinácia, za účelom maximalizácie zisku.

Metoda

Ako modelovací nástroj bol použitý Vensim, ktorý dokáže vhodne modelovať zmenu premenných v čase. Simulácia je naslavená tak, aby sledovala obdobie 5 rokov po kvartáloch.

Model

Casrharing simulace.jpeg

Premenné v modele

Simulácia je tvorená na základe reálnych dát jednej z carsharingových spoločnosti v kombinácii s dostupnými dátami ako spotreba áut, ceny pohonných hmot alebo počty študentskej základne, ktorá je targetovou skupinou spoločnosti. Dáta boli upravené a dopočítané tak, aby boli vhodné pre použitie v simulácii.


Zisk:

Zisk je hlavnou sledovanou premennou, ktorá sa počíta ako rozdiel príjmov a výdajov

= INTEG (Příjmy - Výdaje)


Príjmy:

Príjmy sú počítané ako súčin počtu jázd a ceny priemernej jazdy

= (Cena priemernej jazdy * Počet jázd)


Výdaje:

Výdaje sú počítané ako súčet nákladov za prevádzku áut a nákladov na zamestnancov

= Náklady na zamestnancov+Náklady na prevádzku áut


Náklady na prevádzku áut:

Prestavujú súčet všetkých výdajov spojených s údržbou a fungovaním áut

= Náklady na nabíjanie+Náklady na leasing áut+Náklady na poistenie áut+Náklady na servis áut+Náklady na benzín


Náklady na leasing áut:

Cena leasingu za všetky autá.

= Počet áut*2800


Náklady na poistenie áut:

Cena poistenia za všetky autá.

= Počet áut*2000


Náklady na servis áut:

Cena priemerného servisu za všetky autá.

= Počet áut*500


Náklady na nabíjanie:

Cena nabíjania všetkých elektrických áut počítaná pomocou priemernej spotreby, ceny za kwh na stanicicach používaných spoločnosťou a z 10% všetkých prejdených km, pretože predpokladáme že sa autá využívajú rovnocenne a spoločnosť má 10% áut v elektrine.

= Cena nabíjania*Spotreba elektriny*(Priemerná dĺžka jazdy v km*0.1*Počet jázd)


Cena nabíjania:

Súčasná cena nabíjania na spoločnostou využívaných staniciach je približne 3kč/kwh. [1]

= 3


Spotreba elektriny:

Elektrické autá spoločnosti majú spotrebu priemerne 0,17kwh/km. [2]


= 0.17


Náklady na benzín:

Cena nabíjania všetkých elektrických áut počítaná pomocou priemernej spotreby, ceny za l benzínu a z 90% všetkých prejdených km, pretože predpokladáme že sa autá využívajú rovnocenne a spoločnosť má 90% áut na benzínový pohon.

= Cena benzínu*(Spotreba auta/100)*(Priemerná dĺžka jazdy v km*0.9*Počet jázd)


Cena benzínu:

Súčasná cena benzínu je približne 28,74kč/l. [3]

= 28.74

4 benzin.jpeg


Spotreba benzínu:

Benzínové autá spoločnosti majú spotrebu priemerne 6l/100km. [4]

= 6


Náklady na zamestnancov:

Náklady na zamestnancov pozostávajú zo súčinu nákladov na mzdy a počtu zamestnancov.

= Mzda zamestnanca*Počet zamestnancov


Náklady na mzdy:

Minimálna mzda je 10 000kč a v základe je nastavená na priemerných 20 000kč.

= 20000


Počet zamestnancov:

Súčasne stačí na 2 autá približne jeden provozný pracovník, ktorý sa stará o autá ako také a jeden ďalší zamestnanec na necelých 12 aktívnych užívateľov.

= (Počet áut*0.447)+(Pocet aktívnych užívateľov*0.087)

5 zamestnanci.jpeg


Počet áut:

Súčasne je počet áut spoločnosti 38, parameter sa dá nastavovať posuvníkom.

= 38


Pocet aktívnych užívateľov:

Počet užívateľov aktívne jazdiacich s týmto carsharingom predstavuje približne 1,1% študentov zakladatelských škôl - VŠE+ČVUT+ČZU+ŠKODA AUTO VŠ - študenti týchto škôl tvoria X% užívateľskej základne, preto sa zameriavame na ich počet. Ďalej je počet užívateľov ovplyvňovaný aj zvyšujúcim sa počtom áut - viac áut je dostupných, viac ich jazdí, zvyšuje sa povedomie o službe a pod... Počiatočná hodnota je z reálnych dat nastavená na 493 aktívne jazdiacich užívateľov.

= (Počet študentov VŠ v Prahe*0.011)*(Počet áut/38)


Počet študentov VŠ v Prahe:

Počet vysokoškolských študentov VŠE, ČZU, ČVUT a ŠKODA AUTO VŠ v daný rok. [5]


= 44629


3 studenti vs.jpeg


Počet jázd:

Podľa dát z Q1 2021 má priemrene užívateľ potrebu jazdiť cca 6.2x/mesiac, prijateľná cena oproti konkurencii a iých možnostiam prepravy je 5.99/min a 4.99/km jazdy. Ak sa táto cena dostane vyššie, počet jázd začne klesať.

= (Pocet aktívnych užívateľov*6.2)*(5.99/cena za min)*(4.99/cena za km)

1 jazdy.jpeg


Cena za min:

Za minútu rezervácie zaplatí užívateľ 5.99kč.

= 5.99


Cena za km:

Za km jazdy zaplatí užívateľ 4.99kč.

= 4.99


Priemerne trvanie jazdy v min:

Z aktuálnych dát vypočítané priemerné trvanie jazdy je 76.02 min.

= 76.02


Priemerná dĺžka jazdy v km:

Z aktuálnych dát vypočítaná kilometráž jazdy je 30.39km.

= 30.39


Cena priemernej jazdy:

Cena rezervácie je počítaná počtom priemerných km*cena za km + priemrné trvanie jazdy*cena za min

= (Priemerná dĺžka jazdy v km*Cena za min)+(Priemerne trvanie jazdy v min*cena za km)

2 priemerna jazda.jpeg


Výsledky

Výsledkom simulácie je model, kde môže užívateľ nastavovat hodnoty premenných a sledovat dopad na zvyšok modelu v čase. Interaktívne nastaviteľné premenné sú:

  • počet študentov VŠ v Prahe
  • cena za km
  • cena za min
  • priemerná dĺžka jazdy v km
  • priemerné trvanie jazdy v min
  • mzda zamestnanca
  • cena benzínu
  • spotreba benzínu
  • cena nabíjania
  • spotreba elektriny
  • počet áut


V súčasnom stave má podľa modelu spoločnosť vhodne nastavené parametre a pri ich zachovaní by mal zisk dosahovať v priebehu nasledujúcich 5 rokov tieto hodnoty:

GRAF: 2 graf.jpeg

TABUĽKA: 2 tabulka.jpeg


Záver

Cieľom simulácie bolo nie len simulovať aktuálnu situáciu spoločnosti na trhu ale tiež nájsť vhodný pomer parametrov, kedy spoločnosť generuje zisk, a to ideálne čo najvyšší. To sa podarilo a model pružne reaguje a simuluje vývoj pri zmene akéhokoľvek z premenných parametrov. Výsledky simulácie môžu preto pomôct spoločnosti pri predstave možného dopadu napríklad zvýšenia cien za službu, zmeny počtu áut vo flotile, či pri zmene cien za pohonné hmoty a pomáhajú nájsť bod, v ktorom bude generovať maximálny zisk.

Soubor s modelem

File:Morb04 carsharing final.mdl

Zdroje

File:Vypocty moreova.xlsx

File:Pocty studentu vs.xlsx

  1. Kolik stojí nabíjení elektromobilu u veřejné dobíjecí stanice? [online] Dostupné z: [1]
  2. Test Škoda Citigoe iV [online] Dostupné z: [2]
  3. Průměrné ceny benzínu [online] Dostupné z: [3]
  4. Spotřeba Škoda Fabia [online] Dostupné z: [4]
  5. Odbor statistiky, analýz a rozvoje eEducation [online] Dostupné z: [5]