Xmolm00

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Čištění ropné skvrny

V případě havárie ropné plošiny či tankeru uniká do moře tisíce tun ropy. Předmětem simulace bude otázka, kdy je optimální počet plavidel schopno ropu z moře odsát za určitý čas. Mezi parametry se bude řadit rychlost úniku ropy a počet „odsávacích“ plavidel. Dále bude i nastavitelná počáteční velikost skvrny v tunách, což bude počáteční stav, kdy lodě začnou ropu odsávat. Nejhlavnější body nastavení budou finanční mantinely při likvidaci skvrny a požadovaný počet dnů na uklizení. Součástí této mise bude i ponorka pro opravu zdroje ropy. Jakmile se dostane ke zdroji úniku, zvětšování ropné skvrny ustane. Každá z lodí bude mít konstantní rychlost odsávání. Pokud v lokalitě, kde se loď nachází, není žádná skvrna loď se „posune“. Každá loď má omezenou kapacitu a po jejím naplnění se musí vrátit do přístavu. Situaci komplikuje fakt, že ropa se na moři rychle rozplývá do okolí, tudíž jedním z parametrů bude i rychlost rozptylování skvrny. Simulace bude probíhat na 1 tick jako 1 hodina, přičemž budou sledovány navyšující se finance při provozu lodí za den a počet dní. Pokud se jedna z hodnot dostane za parametrizovatelné stavy (celkové finance a počet dní k úklidu havárie), hodnota změní barvu.

Zadání

Název simulace: Čištění ropné skvrny

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016)

Autor: Bc. Martin Mol

Typ modelu: Multiagentní

Modelovací nástroj: NetLogo


Parametry

  • Akceptovatelná investice do likvidace katastrofy
  • Požadovaný počet dní na vyčištění
  • Počet lodí (bude uvedena cena za provoz jedné lodi na den)
  • Rychlost úniku ropy (t/h)
  • Počáteční velikost skvrny (km2)
  • Rychlost ponorky (km/h) –
  • Vzdálenost přístavu (km)
  • Rychlost rozptýlení skvrny (km/h)

Logování

  • Utraceno peněz za každý den celé akce
  • Počet dní, 1den = 24tiků

Výstupy práce

Cílem simulace je nalézt nastavení takové nastavení parametrů, které odpovídá optimálnímu rozvržení financí vůči počtu dní na čištění ropné skvrny.

Zadání je velmi zajímavé, jenom nevím, jestli k němu seženete reálná data. Můžete to prosím uvěst? Tomáš (talk) 02:21, 9 May 2016 (CEST)

Tak pro začátek spousta informací o velikosti skvrn u havárií, které již proběhly: Oil spill statistics Oil tanker spill statistic 2015 Oil spills Xmolm00 (talk) 07:29, 9 May 2016 (CEST)

ok, schváleno Tomáš (talk) 23:29, 14 May 2016 (CEST)