Pivnice (Vensim)

From Simulace.info
Revision as of 20:10, 8 June 2017 by Xmotj10 (talk | contribs) (Created page with "==Zadání== '''Název simulace:''' Pivnice '''Předmět:''' 4IT495 Simulace systémů '''Semestr:''' LS 2016/2017 '''Autor:''' Jan Mottl, xmotj10 '''Typ modelu:''' Systé...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zadání

Název simulace: Pivnice

Předmět: 4IT495 Simulace systémů

Semestr: LS 2016/2017

Autor: Jan Mottl, xmotj10

Typ modelu: Systémová dynamika

Modelovací nástroj: Vensim

Definice problému

Moje rodina vlastní pivnici na kraji Prahy. Na rozdíl od podniků v centru je potřeba se zde o něco více zajímat o to, co přiláká zákazníky a zvýší tak návštěvnost, jelikož se zde denně pohybuje podstatně méně lidí a zároveň konkurenčních podniků je v okolí poměrně dost. Z tohoto důvodu je cílem simulace nalézt entity a jejich vztahy, které ovlivňují návštěvnost pivnice a vhodným nastavením parametrů pomoci zvýšit návštěvnost a tím i tržby.

Metoda

Pro zpracování simulace byl vybrán nástroj Vensim pro simulaci systémové dynamiky. Tento nástroj je pro zpracování vhodný, jelikož chceme především zachytit vztahy mezi jednotlivými entitami, které návštěvnost pivnice ovlivňují.

Model

Výsledky

Závěr

Kód