Simulácia rastu vápenatky mnohohlavej na mape Prahy (NetLogo)

From Simulace.info
Revision as of 20:17, 12 June 2022 by Mecs01 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Název simulace: Simulácia rastu vápenatky mnohohlavej na mape Prahy (NetLogo)

Autor: Bc. Samuel Mečiar, mecs01

Typ modelu: multiagent

Modelovací nástroj: NetLogo

Definice problému

V roku 2010 vyšla práca o využití vápenatky na nájdenie efektívneho spojenia medzi Tokiom a okolitými stanicami. Zistilo sa, že vápenatka dokázala vytvoriť podobnú sieť trás ako bola vytvorená človekom v tejto oblasti. Táto biologicky vytvorená trasa by mala veľmi podobnú efektivitu a náklady ako súčasne vytvorená trasa. Toto zistenie by mohlo v budúcnosti slúžiť na efektívne nájdenie trás pre výstavbu nových metrových tratí pre rozrastajúce sa mestá.

Metoda

Simulácia je vytvorená podľa štúdie vápenatky, podľa ktorej sa agenti pohybujú skoro náhodným spôsobom na vytvorenej mape Prahy, na ktorej sú znázornené stanice metra. Simulujeme teda rast vápenatky na vytvorenom prostredí, kde stanice znázorňujú potravu, ku ktorej sa snaží dostať.

Model

Prostredie

Model simulácie obsahuje plátno, na ktorom sú znázornené približné pozície staníc metra v meste Praha. Každý patch plátna má atribút „trail“, ktorý znázorňuje silu cesty agentov. Prague metro plan.png


Agenti

Výsledky

Záver

Zdroje

Zdrojový kód simulácie