Jak na simulace

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Jednou z Vašich klíčových studijních povinností je odevzdání simulace. Téma si sami zvolíte, stejně jako metodu a nástroj, který budete používat. Může jít o jakékoliv z námi používaných prostředí (Excel, Simprocess, NetLogo, Vensim).

Zadání

Ve stanoveném termínu musíte do příslušné stránky v oddílu věnovaném příslušnému semestru zadat návrh zadání. Abyste urychlili proces, můžete nám také poslat mail, nicméně záznam ve Vaší diskusní stránce je povinný pro evidenční účely. Zadání by mělo obsahovat:

  • Co budete simulovat
  • Cíl simulace (co je předmětem Vaší analýzy - čili nikoliv "nasimulovat továrnu na vzducholodě", ale za jakým účelem je situace vytvářena, jaký problém má řešit).
  • Použitou metodu a prostředí

My Vám téma schválíme (nebo taky ne). Prosím, mějte na paměti, že tento úkol je považován za splněný v momentu schválení zadání. Pokaždé se stane, že někdo má opakovaně problémy najít vhodné akceptovatelné téma. Začněte na tom prosím pracovat s dostatečným časovým předstihem, abyste zbytečně nepřicházeli o body.

Vzhledem k rozdílné náročnosti budou na práce v některých prostředích kladeny rozdílné požadavky. Pro Simprocess požadujeme, aby se simulovalo skutečné prostředí s reálnými parametry (např. existující firma). U agentních simulací si po dohodě dovedeme představit i díla, která nejsou přímo simulací, ale implementací nějakého agentního přístupu (např. agentů řízených užitkem, apod.).

Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k určitým styčným bodům našeho předmětu s předměty jinými, jsme v kontaktu s kolegy, kteří tyto předměty učí (zejména pak s kolegou Burianem a kolegyní Mildeovou, aj.). Není možné odevzdat simulaci, kterou jste už odevzdali u nich (ani upravenou). Pokud na něco takového přijdeme, bude to považováno za podvod a hodnoceno známkou nevyhověl. Bohužel, ne každý tyto předměty absolvoval a není možné, aby někdo měl podmínky jednodušší než ostatní. V případě, že chcete na nějakou svou stávající práci navázat, ozvěte se, zkusíme se nějak dohodnout. Přínos musí být nicméně natolik zásadní a rozsáhlý, že musí vyžadovat přinejmenším stejné úsilí a čas, jako kdybyste tvořili novou simulaci zcela od začátku.

Práce

Práce bude mít formát výzkumné zprávy. Pozor! Vlastní kód simulace je samozřejmě klíčovou součástí Vaší práce, ale nikoliv jedinou. Cílem simulace je řešení problému, o kterém musíte napsat výzkumnou zprávu. Vlastní simulace je jen nástrojem řešení (a součástí takové zprávy).

Hrubá osnova zprávy by měla vypadat zhruba následovně:

  • Definice problému - popis situace, kterou řešíte (tj. zadání)
  • Metoda - diskuse možností řešení, výběr metody a prostředku (metod a prostředků) řešení, zdůvodnění výběru (jinými slovy, proč to chcete řešit tak, jak to chcete řešit, jaké jsou jiné alternativy a proč je ta Vámi zvolená pro tuto úlohu nejvhodnější)
  • Detailní popis modelu, včetně parametrů, oborů hodnot, schémat, omezení modelu, apod. Popis musí být natolik detailní, aby podle něj bylo možné experiment zopakovat (a to samozřejmě i bez toho, že by byly k dispozici příslušné soubory s modelem).
  • Výsledky - výpis výsledků, jejich analýza, interpretace, zhodnocení.
  • Závěr - jak se Vám podařilo definovaný problém vyřešit
  • Reference
  • Kód modelu (soubor xls, spm, nlogo, mdl, apod.)

Odevzdání

Práce se odevzdává prostřednictvím tohoto webu. S oddílu Simulace je založena podstránka pro příslušný semestr. Vy si založte vlastní stránku, která bude pojmenována stejně jako Vaše simulace a do stránky pro příslušný semestr na ni prosím vložte odkaz. Pro Vaše pohodlí a jednotnost vzhledu jednotlivých kapitol Vám doporučujeme při založení stránky okopírovat následující zdrojový kód a vložit je v editoru nové stránky. Není vytesán do kamene, ale zrhuba tyto náležitosti by se ve Vaší práci měly objevit. Samozřejmě se očekává, že budete text dále dle vlastního uvážení strukturovat na nižších úrovních:

Úvodní odstavec

=Definice problému=

=Metoda=

=Model=

=Výsledky=

=Závěr=

=Kód=