Jak psát heslo do Wikipedie

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Jednou z podmínek úspěšného dokončení našeho předmětu je semestrální práce. V současné době mívá buďto podobu článku pro Wikipedii na zadané téma nebo kapitoly z učebního textu pro tento předmět. Následující text by Vám měl pomoci tento úkol splnit.

Zadání jsou předepsána a nabídnuta v ISISu v předem stanovený čas. Každý řeší právě jedno zadání. Orientační požadovaný rozsah je 14000 znaků a text musí samozřejmě důsledně splňovat veškeré parametry odborného textu, zejména podrobné citace a pravidla obvyklá na Wikipedii (která víceméně s pravidly psaní odborných textů korespondují).

Jak na to

Následující zásady Vám v tomto úkolu pomohou:

  1. Určitě si před tvorbou článku důkladně přečtěte návod. Pravda, je toho hodně, ale velmi Vám to usnadní práci.
  2. Dá rozum, že než k něčemu napíšete článek, musíte předmětnou oblast detailně nastudovat z literatury, odborných článků, apod. Platí pravidla jako pro jakýkoliv jiný odborný text. Na relevanci pramenů záleží a prameny musíte do článku uvést pro každý jednotlivý zmiňovaný fakt (podívejte se na pravidla pro zdrojování.
  3. Wikipedie je terciární zdroj, čili by měla obsahovat pouze informace už někde publikované. Rozhodně to není prostor pro Vaše názory, dojmy, apod.
  4. Wikipedie (stejně jako celý WWW) je hypertext. To znamená, že článek musí být řádně prolinkován se svým okolím, zejména s jinými jazykovými verzemi (v levém sloupčku), ale i s dalšími články v rámci dané jazykové verze ať už existujícími nebo těmi, které časem teprve vzniknou (červené odkazy). V podstatě každý termín obsažený v článku by měl být při svém prvním výskytu linkem na příslušné heslo ve Wikipedii. Žádoucí jsou samozřejmě i relevantní linky mimo Wikipedii dle pravidel. Rovněž nezapomeňte článek prolinkovat z různých relevantních rozcestníků a podobných stránek.
  5. Může se stát (a stává se), že Vám článek někdo zedituje. Pokud je článek dobrý, často jde jen o úpravu pravopisu nebo Vám může pomoci s prolinkováním, apod. Pokud je článek špatný, mohou se Vám v něm objevit značky upozorňující na chyby nebo Vám může být článek i dost radikálně překopán nebo i docela smazán - zejména, neodpovídá-li pravidlům Wikipedie. Vždy byste s tím měli počítat a pracovat na textu s dostatečným předstihem, abyste se vyhnuli překvapivému smazání článku těsně předtím, než by měl být hodnocen.
  6. Inspirujte se nejlepšími nebo aspoň dobrými články.
  7. Článku rozhodně pomůže doplnění textu o relevantní obrázky, tabulky, infoboxy a další vizuální doplňky. U obrázků ale pozor na autorská práva.
  8. Pamatujte, že pro hodnocení je rozhodující kvalita zpracování. Vyhledat zdroje, napsat podle nich solidní článek a zajistit celou tu ohromnou spoustu formálních požadavků dá hodně práce a spolkne moře času.

Jak práci odevzdávat

Klíčovým aspektem úkolu je, že text neodevzdáváte přes ISIS nebo tento web nebo jiné nástroje školy, ale přímo do "ostrého" provozu na Wikipedii. Pokud není Vaše identifikace zcela jasná, je dobré nám následně do diskusní stránky Vašeho profilu na tomto webu ohlásit přesný název Vámi editovaného článku (optimálně s linkem) a wikipedistický login.