Novm09

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Simulace možných sněhových podmínek na českých horách

V této simulaci se budu snažit odpovědět na otázku, jaké jsou možné varianty počasí a délky lyžařské sezóny na Českých horách. Pravděpodobně vyberu pohoří s nejlepší dostupností dat. Budu simulovat více meteroologických jevů (pravděpodobnost sněhové pokrývky, sněžení, pravděpodobná teploata, možná i srážky) a na základě jejich kombinace (např několik dní chladu po kterých NEnásleduje oteplení s deštěm) určím zda se pokrývka drží, jak příbývá atd. Tyto zákonitosti se pokusím dohledat ve zdrojích dostupných na internetu, pokud se to nepodaří, určím je pomocí vlastních znalostí dlouholetého lyžaře. Dám samozřejmě v excelu prostor k jejich změně, pokud by někdo chtěl moji simulaci použít pro svou konkrétní situaci.

V simulaci se pokusím zahrnout ještě následující - predikce situace v budoucnu se zohledněním vývoje globálního oteplování a neobvyklých zim v posledních letech (zde se obávám nedostatku dat), a možnost rozlišení, zda areál používá umělého zasněžování pro délku sezony (zde se obávám, zda dokážu toto smysluplně simulovat).

Zadání

  • Název simulace: Simulace možných sněhových podmínek na českých horách
  • Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2015/2016)
  • Autor: Bc. Martin Novák
  • Typ modelu: Monte Carlo
  • Modelovací nástroj: MS Excel

Parametry

Výstupy práce

Nalezení možností ruzných průběhů a aspektů délky lyžařské seozony a jejich pravděpodobnosti.

Oleg.Svatos (talk) 17:11, 26 April 2016 (CEST) Schváleno