Predikce vyzvednutí balíků z doručovacích boxu

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Simulace: Predikce vyzvednutí balíků z doručovacích boxu během prázdnin (doručování e-obchodů)

Název: Simulace vyzvednutí balíků z doručovacích boxu během prázdnin

Typ modelu: Systémová dynamika

Modelovací nástroj: Netlogo

Autor: Bc. Vitalii Zubko, Zubv00 (talk) 22:04, 13 June 2023 (CET)

Definice problému

O velkých svátcích, jako jsou Vánoce nebo Silvestr, doručí elektronické obchody téměř polovinu objednávek za celý rok. I s přihlédnutím k tomu, že po městě je poměrně dost rozvozových boxů, nepracují vždy s dostatečnou produktivitou a některé objednávky mohou být zrušeny, zpožděny nebo doručeny do jiného boxu. Proto má smysl vytvořit simulaci a analyzovat, jak box funguje při vysokém zatížení, a pokusit se tak zvýšit produktivitu práce.

Nahled boxu:

Box.png

Cíl simulace

Hlavní myšlenkou této práce je vytvořit simulaci práce boxu zasilkovny s přihlédnutím k vnějším faktorům, jako je čas doručení balíků nebo doba vyzvednutí. Tyto simulace mohou být užitečné pro návrh a optimalizaci systému doručování a vyzvedávání balíků, a taky pomůže pochopit, zda je v určitých lokacích dostatek boxů, nebo bude nutné je rozšířit/přidat nové.

Metoda a model

Simulaci jsem se rozhodl implementovat jako agentní simulaci pomoci NetLogo.

Agenty

-Zákazník: Představuje zákazníky, kteří si objednávají balíčky a vyzvedávají je z Zasilkovny.
-Kurýr: Představuje kurýry, kteří doručují balíčky do Zasilkovny.
-Box: Představuje Zasilkovnu, kde jsou uloženy balíčky.

Proměnné

Počet zákazníků v simulaci.
Počet kurýrů v simulaci.
Počet balíků, které mají být doručeny v simulaci.
Čas doručení balíku: Čas, který trvá, než kurýr doručí balík do jednotlivich boxů.
Doba vyzvednutí balíku: Doba, za kterou si zákazník vyzvedne zásilku z boxu.

Postup

Centralní sklad je vytvořen uprostřed obrazovky. Podle zadaných údajů se na obrazovce náhodně vygeneruje požadovaný počet zákazníků kurýrů a dostupných boxů. Balíčky je vytvořeny na skladě a přiděleny kurýrům k doručení. Každý zákazník si jde vyzvednout svou zásilku do boxu, pokud je box plný, zákazník si nemůže zásilku vyzvednout a musí čekat. Když si zákazník svou zásilku vyzvedne, opustí simulaci.

Simulace poběží po nastavenou dobu nebo do doručení a vyzvednutí všech balíků.

Nahled modelu

Model Parcel delivery.png

Výsledky

Podle [1] 17 krabic může spracovavat maximálně 600 dodávek za den.

Graf s17.png

S přihlédnutím k tomu, že „Zasilkovna“ momentalné má v současné době na území města Prahy 350 výdejních boxů (pro přehlednost a jednoduchost simulace byla zvolena MČ Praha 4, kde se jich nachází 25)[2]. Z grafů je vidět, že pro dosažení takové optimální produktivity je možné realizovat více než 1350 možných dodávek denně.

Graf z25.png

Závěr

Byl vytvořen model predikce přidělení balíků, který může být užitečný pro majitele e-shopů pro výpočet možné „propustnosti“ dodacích boxů. Samozřejmě se bavíme o velmi zjednodušeném modelu bez složitého chování zákazníků. Výsledkem simulací je závislost mezi počtem dodacích boxů a počtem možných dodávek objednávek. Co se týče účelu výzkumu, bohužel nebyly zjištěny přesné statistické údaje, ale dle statistiky 3 a 4 a vlastních propočtů bude na území Prahy 4 dostatek boxů pro aktivaci zakázek, bez zohlednění komplexu chování zákazníků, což je zcela idealizovaný scénář.

Zdroje

Analysis of Parcel Lockers’ Efficiency as the Last Mile Delivery Solution – The Results of the Research in Poland, 2016. Dostupné z: [1]

Let´s talk Z-BOXes, 2023. Dostupné z: [2]

Continuance intention to use self-delivery boxes, 2023. Dostupné z: [3]

Soubory

File:Parcel delivery model.zip